Lệnh autoconv trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh autoconv chuyển đổi các bảng phân bổ file - File allocation table (Fat) và Fat32 volume thành hệ thống file NTFS, để lại các file và thư mục hiện có còn nguyên vẹn khi khởi động, sau khi chạy autochk. Các volume được chuyển đổi sang hệ thống file NTFS, không thể chuyển đổi thành Fat hoặc Fat32.

Ghi chú

Bạn không thể chạy autoconv trên dòng lệnh. Lệnh này sẽ chỉ được chạy lúc khởi động, nếu được đặt thông qua convert.exe.

Xem thêm:

Thứ Năm, 30/08/2018 17:47
51 👨 392
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản