• Cách dùng Enum trong PHP 8

  Cách dùng Enum trong PHP 8
  Enum là một trong số tính năng cơ bản của nhiều ngôn ngữ lập trình và PHP cũng không ngoại lệ. Dưới đây là mọi điều bạn cần biết về Enum trong PHP.
 • Date & Time trong PHP

  Date & Time trong PHP
  Date là những phần trong cuộc sống thường ngày và nó trở nên dễ dàng để làm việc với chúng mà không phải suy nghĩ. PHP cũng cung cấp các công cụ mạnh mẽ để thao tác date dễ dàng hơn.
 • PHP cho Lập trình viên PERL

  PHP cho Lập trình viên PERL
  Chương này sẽ liệt kê một số điểm giống nhau và khác nhau chủ yếu giữa PHP và PERL. Điều này giúp các lập trình viên PERL hiểu PHP nhanh hơn và tránh các lỗi phổ biến.
 • PHP cho Lập trình viên C

  PHP cho Lập trình viên C
  Cách đơn giản nhất để nghĩ về PHP là như C được thông dịch mà bạn có thể nhúng vào trong các tài liệu HTML. PHP khá giống C, ngoại trừ các biến không định kiểu, các thư viện cho riêng Web có sẵn, và mọi thứ được móc nối trực tiếp đến Web Server yêu thích của bạn.
 • Lập trình hướng đối tượng trong PHP

  Lập trình hướng đối tượng trong PHP
  Chúng ta có thể tưởng tượng rằng vũ trụ được tạo từ các đối tượng khác nhau như mặt trời, mặt trăng, trái đất,… Theo cách tương tự, bạn có thể tưởng tượng chiếc xe hơi được tạo từ các đối tượng khác nhau như bánh xe, bánh lái, cần sang số… Theo cách như vậy, các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng giả sử rằng mọi thứ như một đối tượng và triển khai một phần mềm bởi sử dụng các đối tượng khác nhau.
 • PHP & XML

  PHP & XML
  XML là một ngôn ngữ đánh dấu mà khá giống HTML. Một tài liệu XML là thuần văn bản và chứa các thẻ được giới hạn bởi < và >. Có hai điểm khác nhau chủ yếu giữa XML và HTML.
 • PHP & AJAX

  PHP & AJAX
  AJAX là viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML. AJAX là một kỹ thuật mới để tạo các ứng dụng web tốt hơn, nhanh hơn, và có tính tương tác hơn với sự giúp đỡ của XML, HTML, CSS và JavaScript.
 • Bug và Debug trong PHP

  Bug và Debug trong PHP
  Các chương trình hiếm khi hoạt động một cách chính xác ngay từ lần đầu tiên. Nhiều thứ có thể sai trong chương trình khiến trình thông dịch PHP tạo ra thông báo lỗi. Bạn có thể chọn nơi thông báo lỗi này xuất hiện.
 • Xử lý ngoại lệ và lỗi (Error & Exception Handling)

  Xử lý ngoại lệ và lỗi (Error & Exception Handling)
  Xử lý lỗi là tiến trình bắt các lỗi được tạo bởi chương trình của bạn và sau đó thực hiện các hành động thích hợp. Nếu bạn xử lý lỗi không chính xác, thì có thể dẫn tới nhiều kết quả không mong đợi.
 • Regular Expression trong PHP

  Regular Expression trong PHP
  Regular Expression không gì khác ngoài một dãy hoặc một pattern của các ký tự. Chúng cung cấp cơ sở cho tính năng so khớp mẫu.
 • Biến được định nghĩa trước trong PHP

  Biến được định nghĩa trước trong PHP
  PHP cung cấp một số lượng lớn biến được định nghĩa trước cho bất kỳ script nào chạy. PHP cung cấp một tập hợp bổ sung cho các mảng chứa các biến từ Web Server, biến môi trường và user input. Những mảng mới này được gọi là Superglobal.
 • Chuẩn viết code trong PHP

  Chuẩn viết code trong PHP
  Mỗi một công ty có chuẩn mã hóa khác nhau dựa trên chuẩn thực tiễn của họ. Chuẩn mã hóa là cần thiết bởi vì có thể có nhiều lập trình viên làm việc trên những modun khác nhau, vì thế, nếu họ bắt đầu phát minh ra những chuẩn riêng, thì sau đó source code sẽ trở nên rất không dễ quản lý và nó sẽ trở nên khó khăn để duy trì source code trong tương lai.
 • Upload File trong PHP

  Upload File trong PHP
  Một PHP script có thể sử dụng với một HTML form cho phép người dùng upload file lên Server. Đầu tiên các file này được upload lên một thư mục tạm thời, sau đó được di chuyển tới một đích bởi một PHP script.
 • Gửi Email sử dụng PHP

  Gửi Email sử dụng PHP
  PHP phải được định cấu hình một cách chính xác trong php.ini file với các chi tiết về cách hệ thống của bạn gửi email. Mở php.ini có sẵn trong thư mục /etc/ và tìm phần có bắt đầu với [mail function].
 • Session trong PHP

  Session trong PHP
  Một cách khác để làm dữ liệu có thể truy cập trên các trang khác nhau của toàn bộ một Website là sử dụng một PHP Session.
 • Cookie trong PHP

  Cookie trong PHP
  Cookie là các text file lưu giữ trên Client và chúng được giữ với mục đích là theo dõi. PHP hỗ trợ các HTTP Cookie.
 • Hàm trong PHP

  Hàm trong PHP
  Hàm trong PHP giống với các ngôn ngữ lập trình khác. Một hàm là một đoạn code mà nhận một hoặc nhiều đầu vào trong mẫu các tham số, và thực hiện một vài tiến trình xử lý và trả về 1 giá trị.
 • File & I/O trong PHP

  File & I/O trong PHP
  Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về giải thích các hàm liên quan đến file trong PHP.
 • Chèn file trong PHP

  Chèn file trong PHP
  Bạn có thể chèn nội dung của một PHP file vào một PHP file khác trước khi Server thực thi nó. Có 2 hàm trong PHP có thể được sử dụng để làm điều này.
 • Chuỗi (String) trong PHP

  Chuỗi (String) trong PHP
  Chuỗi là các dãy ký tự, bạn sẽ tìm thấy các hàm xử lý chuỗi có sẵn trong PHP tại Hàm xử lý Chuỗi (String) trong PHP