• Các toán tử C Shell Các toán tử C Shell
  Chương hướng dẫn này liệt kê tất cả các toán tử có sẵn trong C Shell. Ở đây, hầu hết các toán tử là tương tự như chúng ta có trong Ngôn ngữ chương trình C.
 • Vòng lặp while trong Shell Vòng lặp while trong Shell
  Vòng lặp while cho bạn khả năng thực thi một tập hợp các lệnh lặp đi lặp lại cho tới khi một số điều kiện xảy ra. Nó thường được sử dụng khi bạn cần thao tác giá trị biến lặp đi lặp lại.
 • Hàm toán học có sẵn trong Shell Hàm toán học có sẵn trong Shell
  Hầu hết các phần của Bài hướng dẫn chủ yếu xây dựng trên Bourne Shell nhưng trang này liệt kê tất cả các hàm toán học được xây dựng có sẵn trong Korn Shell.
 • Unix/Linux là gì? Unix/Linux là gì?
  Hệ điều hành Unix là tập hợp các chương trình mà thực hiện vai trò như một đường link giữa máy tính và người sử dụng.
 • Sử dụng mảng trong Shell Sử dụng mảng trong Shell
  Một biến shell là có đủ khả năng để giữ một giá trị đơn. Kiểu này của các biến được gọi là các biến scalar.
 • Sử dụng các biến trong Shell Sử dụng các biến trong Shell
  Một biến là một chuỗi ký tự để từ đó chúng ta gán một giá trị. Giá trị được gán có thể là một số, văn bản, tên file, thiết bị hoặc bất kỳ kiểu nào khác của dữ liệu.
 • Toán tử Korn Shell Toán tử Korn Shell
  Bài hướng dẫn này liệt kê tất cả các toán tử có sẵn trong Korn Shell. Ở đây hầu hết các toán tử này tương tự như những gì chúng ta có trong Ngôn ngữ chương trình C.
 • Các tiện ích cơ bản: in, email trong Unix Các tiện ích cơ bản: in, email trong Unix
  Đến chương này, bạn đã có một vài nhận thức cơ bản về hệ thống Unix và một số lệnh cơ bản của nó. Chương này sẽ sơ qua về một số tiện ích cơ bản nhưng quan trọng trong các tiện ích của Unix mà bạn sẽ sử dụng chúng trong hoạt động thường nhật.
 • Vòng lặp until trong Shell Vòng lặp until trong Shell
  Vòng lặp while là hoàn hảo cho tình huống mà bạn muốn thực thi một tập hợp lệnh trong khi một số điều kiện là true. Đôi khi bạn cần thực thi một tập hợp các lệnh cho tới khi một điều kiện là true, khi đó bạn cần sử dụng vòng lặp until.
 • Quyền hạn/Chế độ truy cập file trong Unix Quyền hạn/Chế độ truy cập file trong Unix
  Quyền sở hữu file là một thành phần quan trọng của Unix mà cung cấp phương thức bảo mật để lưu giữ file. Mọi file trong Unix có các thuộc tính sau để thể hiện quyền hạn truy cập tới nó.
 • Hướng dẫn về Unix Hướng dẫn về Unix
  Đây là những kiến thức cơ bản về unix và linux dành cho những người mới làm quen với kiểu hệ điều hành này. Loạt bài hướng dẫn cơ bản của chúng tôi sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về các lệnh của UNIX / Linux.
 • ManPage Help trong Unix ManPage Help trong Unix
  Tất cả các lệnh Unix đi kèm với các chức năng tùy ý và bắt buộc. Nó là rất thông thường khi bạn quên cú pháp đầy đủ của những lệnh này.
 • Vòng lặp trong Unix/Linux Vòng lặp trong Unix/Linux
  Vòng lặp là công cụ chương trình có tính năng mạnh, cho phép bạn có thể lặp lại một tập hợp các lệnh. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu qua các ví dụ thực hành về vòng lặp có trong các chương trình shell.
 • Quản lý người dùng trong Unix/Linux Quản lý người dùng trong Unix/Linux
  Unix hỗ trợ một khái niệm là tài khoản nhóm Group Account mà tạo nhóm một số tài khoản một cách logic. Mỗi tài khoản sẽ là một phần của bất cứ tài khoản nhóm nào. Nhóm trong Unix đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện sự quản lý về tiến trình và cho phép tới file.
 • Hiệu năng hệ thống trong Unix/Linux Hiệu năng hệ thống trong Unix/Linux
  Mục đích của chương hướng dẫn này là giới thiệu phân tích hiệu năng bằng các công cụ có sẵn để giám sát và quản lý hiệu năng trên các hệ thống Unix, và để cung cấp một nguyên tắc chỉ đạo chung về cách để phát hiện và sửa các vấn đề về hiệu năng trong môi trường Unix.
 • Quản lý thư mục trong Unix/Linux Quản lý thư mục trong Unix/Linux
  Một thư mục là một file mà nhiệm vụ duy nhất của nó là lưu giữ tên và các thông tin liên quan về file. Tất cả các file, có thể là file thường, đặc biệt hoặc thư mục được giữ trong các thư mục.
 • Cơ bản về hệ thống File trong Unix/Linux Cơ bản về hệ thống File trong Unix/Linux
  Một hệ thống file là một tập hợp logic của các file trên một vùng phân hoạch (partition) hoặc một đĩa. Một vùng phân hoạch là một nơi chứa thông tin và có thể tổ hợp thành một đĩa cứng nếu muốn.
 • Quản lý tiến trình trong Unix/Linux Quản lý tiến trình trong Unix/Linux
  Khi bạn chạy một chương trình trên hệ thống Unix, hệ thống tạo một môi trường đặc biệt cho chương trình đó. Môi trường này chứa mọi thứ cần thiết cho hệ thống chạy chương trình nếu như không có chương trình khác đang chạy trên hệ thống.
 • Vòng lặp for trong Shell Vòng lặp for trong Shell
  Vòng lặp for hoạt động trên các danh sách của các mục (item). Nó lặp đi lặp lại một tập hợp các lệnh cho mỗi mục trong một danh sách.
 • Các tiện ích giao tiếp mạng trong Unix/Linux Các tiện ích giao tiếp mạng trong Unix/Linux
  Khi bạn làm việc trong môi trường phân phối thì khi đó bạn cần giao tiếp với những người sử dụng từ xa và bạn cũng cần truy cập vào các thiết bị Unix từ xa.