• Khả năng tương thích trình duyệt trong JavaScript Khả năng tương thích trình duyệt trong JavaScript
  Nắm được sự khá biệt giữa các trình duyệt web khác nhau để xử lý từng cái theo cách tốt nhất là vô cùng quan trọng. Vì thế, bạn phải biết được trang web của bạn đang chạy trên trình duyệt nào từ đó mới có thể đưa ra cách xử lý phù hợp.
 • Lệnh if...else trong JavaScript Lệnh if...else trong JavaScript
  Trong khi viết một chương trình, có thể có một tình huống khi bạn cần theo một trong một tập hợp các lưạ chọn cho trước. Trong trường hợp này, bạn cần sử dụng lệnh điều kiện mà cho phép chương trình của bạn điều khiển luồng chính xác và thực hiện các hành động đúng.
 • Biến trong JavaScript Biến trong JavaScript
  Một trong những nét đặc thù chủ yếu nhất của một ngôn ngữ chương trình là tập hợp các kiểu dữ liệu nó hỗ trợ. Đây là kiểu các giá trị mà có thể được biểu diễn và được thao tác trong ngôn ngữ chương trình.
 • Document Object Model (DOM) trong JavaScript Document Object Model (DOM) trong JavaScript
  Mỗi trang web cư ngụ bên trong một cửa sổ trình duyệt mà có thể xem như là một đối tượng.
 • Image Map trong JavaScript Image Map trong JavaScript
  Bạn có thể sử dụng JavaScript để tạo Image map ở Client-Side. Các Image map được kích hoạt bởi thuộc tính usemap cho thẻ <img /> và được định nghĩa bởi các thẻ mở rộng đặc biệt <map> và <area>.
 • Kích hoạt JavaScript trong các trình duyệt Kích hoạt JavaScript trong các trình duyệt
  Tất cả các trình duyệt hiện đại đi kèm với hỗ trợ có sẵn cho JavaScript. Thường thì, bạn có thể cần thao tác để enable (kích hoạt) hoặc disable (vô hiệu hóa) hỗ trợ này. Chương này giải thích thủ tục để kích hoạt và vô hiệu hóa hỗ trợ JavaScript trong trình duyệt của bạn: Internet Explorer, Firefox, Chrome, và Opera.
 • Đối tượng Date trong JavaScript Đối tượng Date trong JavaScript
  Đối tượng Date là một kiểu dữ liệu được xây dựng trong Ngôn ngữ JavaScript.
 • Tổng hợp bài tập JavaScript có code mẫu Tổng hợp bài tập JavaScript có code mẫu
  Phần đầu sẽ là khoảng 40 bài tập JavaScript có giải mẫu, phía cuối bài viết là những bài tập JavaScript tự giải, những bài khó có kèm theo hướng dẫn, giải thích cụ thể để các bạn không bị ngợp. Hy vọng chủ đề này sẽ hữu ích với các bạn đang tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình JavaScript.
 • Từ khóa Void trong JavaScript Từ khóa Void trong JavaScript
  void là một từ khóa quan trọng trong JavaScript mà có thể được sử dụng như là một toán tử một ngôi xuất hiện trước toán hạng đơn của nó, mà có thể trong bất kỳ kiểu nào. Toán tử này xác định một biểu thức để được ước lượng mà không trả về một giá trị nào.
 • Vòng lặp while trong JavaScript Vòng lặp while trong JavaScript
  Trong khi viết một chương trình, bạn có thể gặp một tình huống mà bạn cần thực hiện một hành động lặp đi lặp lại. Trong những tính huống này, bạn sẽ cần viết các lệnh vòng lặp để giảm số dòng code.
 • Vòng lặp for trong JavaScript Vòng lặp for trong JavaScript
  Vòng lặp 'for' trong JavaScript là mẫu vòng lặp gọn nhất trong số tất cả vòng lặp.
 • Mảng (Array) trong JavaScript Mảng (Array) trong JavaScript
  Đối tượng Array - Mảng giúp bạn lưu giữ nhiều giá trị trong một biến đơn. Nó lưu giữ một tập hợp theo dãy có kích cỡ cố định của các phần tử trong cùng kiểu (type). Một mảng được sử dụng để lưu một tập hợp dữ liệu, nhưng nó thường hữu ích hơn để nghĩ một mảng như là một tập hợp của các biến trong cùng một kiểu.
 • Form Validation trong JavaScript Form Validation trong JavaScript
  Form Validation thường được sử dụng trên Server, sau khi Client đã nhập tất cả dữ liệu cần thiết và sau đó nhấn nút Submit.
 • Lệnh Switch Case trong JavaScript Lệnh Switch Case trong JavaScript
  Bạn có thể sử dụng nhiều lệnh if...else…if như trong chương trước để thực hiện một nhánh nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, nó luôn luôn không phải là giải pháp tốt nhât, đặc biệt khi tất các các nhánh phụ thuộc vào giá trị của một biến đơn.
 • Vòng lặp for...in trong JavaScript Vòng lặp for...in trong JavaScript
  Vòng lặp for...in được sử dụng để lặp qua các thuộc tính của một đối tượng. Khi chúng ta vẫn chưa bàn luận về đối tượng, bạn có thể không cảm thấy thoải mái với vòng lặp này. Nhưng một khi bạn hiểu cách các đối tượng vận hành trong JavaScript, bạn sẽ thấy vòng lặp này rất hữu ích.
 • JavaScript là gì? JavaScript là gì?
  JavaScript là một ngôn ngữ lập trình của HTML và WEB. Nó là nhẹ và được sử dụng phổ biến nhất như là một phần của các trang web, mà sự thi hành của chúng cho phép Client-Side script tương tác với người sử dụng và tạo các trang web động. Nó là một ngôn ngữ chương trình thông dịch với các khả năng hướng đối tượng.
 • Đa phương tiện (Multimedia) trong JavaScript Đa phương tiện (Multimedia) trong JavaScript
  Đối tượng navigator trong JavaScript bao gồm một đối tượng con gọi là plugins. Đối tượng này là một mảng, với một cổng vào (entry) cho mỗi plug-in được cài đặt trên trình duyệt. Đối tượng navigator.plugins chỉ được hỗ trợ bởi Netscape, Firefox và Mozilla.
 • Hàm trong JavaScript Hàm trong JavaScript
  Một hàm là một nhóm code có thể tái sử dụng mà có thể được gọi bất cứ đâu trong chương trình của bạn. Điều này giúp bạn không cần thiết phải viết cùng một code lại nhiều lần. Nó giúp các nhà lập trình viết các modular code. Các hàm cho phép một nhà lập trình phân chia một chương trình lớn thành các hàm nhỏ và dễ quản lý.