Lệnh convert trong Windows

Lệnh convert chuyển đổi File Allocation Table (FAT) và FAT32 thành hệ thống file NTFS, giữ nguyên các file và thư mục hiện có. Những ổ đĩa đã được chuyển đổi sang hệ thống file NTFS không thể chuyển đổi thành FAT hoặc FAT32 nữa.

Để biết ví dụ về cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần Ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh convert

convert [<Volume>] /fs:ntfs [/v] [/cvtarea:<FileName>] [/nosecurity] [/x]

Tham số

Tham sốMô tả
<Volume>Chỉ định ký tự ổ đĩa (sau dấu hai chấm), điểm mount hoặc tên ổ đĩa để chuyển đổi sang NTFS.
/fs:ntfsCần thiết. Chuyển đổi ổ đĩa thành NTFS.
/vChạy lệnh convert ở chế độ verbose, hiển thị tất cả thông báo trong quá trình chuyển đổi.
/cvtarea:<FileName>

Chỉ định rằng Master File Table (MFT) và các file siêu dữ liệu NTFS khác được ghi vào file placeholder liền kề hiện có. File này phải nằm trong thư mục gốc của hệ thống file được chuyển đổi. Sử dụng tham số /cvtarea có thể dẫn đến một hệ thống file ít bị phân mảnh sau khi chuyển đổi. Để có kết quả tốt nhất, kích thước của file này phải là 1KB nhân với số lượng file và thư mục trong hệ thống file, mặc dù lệnh convert chấp nhận file có kích thước bất kỳ.

Lưu ý quan trọng: Bạn phải tạo file placeholder bằng cách sử dụng lệnh fsutil file createnew trước khi chạy lệnh convert. Lệnh convert không tạo file này cho bạn. Lệnh convert sẽ ghi đè file này bằng siêu dữ liệu NTFS. Sau khi chuyển đổi, bất kỳ không gian không sử dụng nào trong file này đều được giải phóng.

/nosecurityChỉ định rằng cài đặt bảo mật trên các file và thư mục được chuyển đổi cho phép tất cả người dùng truy cập.
/xBỏ mount ổ đĩa, nếu cần, trước khi nó được chuyển đổi. Mọi cài đặt mở cho ổ đĩa sẽ không còn hợp lệ nữa.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Lưu ý

  • Nếu convert không thể khóa ổ đĩa (ví dụ, ổ đĩa là ổ đĩa hệ thống hoặc ổ đĩa hiện hành), bạn được cung cấp tùy chọn để chuyển đổi ổ đĩa trong lần khởi động lại máy tính tiếp theo. Nếu bạn không thể khởi động lại máy tính ngay lập tức để hoàn tất chuyển đổi, hãy lên kế hoạch thời gian khởi động lại máy tính và cho phép thêm thời gian để quá trình chuyển đổi hoàn tất.
  • Đối với các file được chuyển đổi từ FAT hoặc FAT32 thành NTFS:

Do việc sử dụng ổ đĩa hiện tại, MFT được tạo ở một vị trí khác với trên vị trí trên ổ đĩa được định dạng ban đầu với NTFS, do đó hiệu suất ổ đĩa có thể không tốt bằng ổ đĩa ban đầu được định dạng bằng NTFS. Để có hiệu suất tối ưu, hãy xem xét tạo lại các ổ đĩa này và định dạng chúng bằng hệ thống file NTFS.

Ổ đĩa chuyển đổi từ FAT hoặc FAT32 sang NTFS để lại các file còn nguyên vẹn, nhưng ổ đĩa có thể thiếu một số lợi ích hiệu suất so với ổ đĩa ban đầu được định dạng với NTFS. Ví dụ, MFT có thể bị phân mảnh trên ổ đĩa được chuyển đổi. Ngoài ra, trên ổ đĩa boot được chuyển đổi, lệnh convert áp dụng cùng một bảo mật mặc định được áp dụng trong Windows Setup.

Ví dụ

Để chuyển đổi ổ đĩa trên ổ E sang NTFS và hiển thị tất cả thông báo trong quá trình chuyển đổi, hãy nhập:

convert e: /fs:ntfs /v

Xem thêm:

Thứ Năm, 18/10/2018 17:41
52 👨 861
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản