Lệnh color trong Windows

Lệnh color thay đổi màu foreground và background trong cửa sổ Command Prompt cho phiên hiện tại. Nếu được sử dụng không có tham số, lệnh color sẽ khôi phục màu foreground và background mặc định của cửa sổ Command Prompt.

Để biết ví dụ về cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần Ví dụ bên dưới.

Cú pháp

color [[<B>]<F>]

Tham số

Tham sốMô tả
<B>Chỉ định màu background.
<F>Chỉ định màu foreground.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Lưu ý

Bảng sau đây liệt kê các chữ số thập lục phân hợp lệ mà bạn có thể sử dụng làm các giá trị cho B và F.

Giá trịMàu
0Đen
1Xanh lam
2Xanh lục
3Xanh bạc hà
4Đỏ
5Tím
6Vàng
7Trắng
8Xám
9Xanh lam nhạt
AXanh lục nhạt
BXanh bạc hà nhạt
CĐỏ nhạt
DTím nhạt
EVàng nhạt
FTrắng sáng
 • Không sử dụng ký tự khoảng trắng giữa B và F.
 • Nếu bạn chỉ định một chữ số thập lục phân, màu tương ứng sẽ được sử dụng làm màu foreground và màu background được đặt thành màu mặc định.
 • Để đặt màu cửa sổ Command Prompt mặc định, bấm vào góc trên bên trái của cửa sổ Command Prompt, bấm Defaults, nhấp tab Colors, sau đó chọn các màu mà bạn muốn dùng cho Screen TextScreen Background.
 • Nếu B và F giống nhau, lệnh color đặt ERRORLEVEL thành 1 và không có thay đổi nào được thực hiện cho màu background hoặc màu foreground.

Ví dụ

Để thay đổi màu background của cửa sổ Command Prompt thành màu xám và màu foreground của cửa sổ Command Prompt thành màu đỏ, hãy nhập:

color 84

Để thay đổi màu foreground của cửa sổ Command Prompt thành màu vàng nhạt, hãy nhập:

color e

Chú thích:

Trong ví dụ này, background được đặt thành màu mặc định bởi vì chỉ có một chữ số thập lục phân được chỉ định.

Xem thêm:

Thứ Hai, 29/10/2018 12:33
52 👨 4.019
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Trần Quốc Thái
  Trần Quốc Thái hay ho mới đúng
  Thích Phản hồi 20/01/22
  • Trần Quốc Thái
   Trần Quốc Thái hey ho
   Thích Phản hồi 20/01/22
   ❖ Kiến thức cơ bản