• Cách tạo logo bằng Midjourney

    Cách tạo logo bằng Midjourney
    Bỏ qua các hướng dẫn khó về Photoshop và thay vào đó hãy tận hưởng niềm vui khi tạo logo trong Midjourney. Bài viết sẽ đề cập đến những điều cơ bản bạn cần biết để thiết kế logo, cùng với các thủ thuật Midourney hàng đầu mà bạn cần biết.
  • Có thể thay đổi background trên PS5 không?

    Có thể thay đổi background trên PS5 không?
    Chủ sở hữu console thường thích làm cho giao diện người dùng của họ trở nên độc đáo với các theme và background tùy chỉnh. Nhưng bạn có thể thay đổi background hoặc theme trên PS5 không?