• Dọn dẹp và tối ưu hóa Windows bằng System Ninja Dọn dẹp và tối ưu hóa Windows bằng System Ninja
    System Ninja là phần mềm có tính năng dọn dẹp và tối ưu hóa hệ thống máy tính Windows. Chương trình sẽ tiến hành kiểm tra máy tính và sau đó sẽ xóa những tập tin rác, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của hệ thống.
  • Ngăn các trang web hỏi bạn có muốn hiển thị thông báo hay không? Ngăn các trang web hỏi bạn có muốn hiển thị thông báo hay không?
    Giờ đây các trình duyệt web cho phép các trang web hiển thị thông báo cho người dùng. Khi bạn truy cập một số trang web mới và trang web shopping, trên màn hình sẽ hiển thị cửa sổ popup hỏi bạn có muốn trang web hiển thị thông báo trên màn hình Desktop hay không.