Lệnh defrag trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh defrag định vị và hợp nhất các file bị phân mảnh trên các ổ đĩa cục bộ để cải thiện hiệu năng hệ thống. Tư cách quản trị viên cục bộ, hoặc tương đương, là yêu cầu cần thiết tối thiểu để chạy lệnh này.

Cú pháp lệnh defrag

defrag <volumes> | /C | /E <volumes>  [/H] [/M [n]| [/U] [/V]]
defrag <volumes> | /C | /E <volumes> /A [/H] [/M [n]| [/U] [/V]]
defrag <volumes> | /C | /E <volumes> /X [/H] [/M [n]| [/U] [/V]]
defrag <volume> [/<Parameter>]*

Tham số

Tham sốMô tả
<volume>Chỉ định ký tự ổ đĩa hoặc đường dẫn đến điểm mount của ổ đĩa được phân mảnh hoặc phân tích.
AThực hiện phân tích về ổ đĩa được chỉ định.
CThực hiện thao tác trên tất cả các ổ đĩa.
DThực hiện phân mảnh truyền thống (đây là mặc định). Tuy nhiên, trên một phân vùng phân tầng, tính năng chống phân mảnh truyền thống chỉ được thực hiện trên cấp Capacity.
EThực hiện thao tác trên tất cả các ổ, ngoại trừ các ổ được chỉ định.
GTối ưu hóa các tầng lưu trữ trên các ổ đĩa được chỉ định.
HChạy hoạt động ở mức ưu tiên thông thường (mặc định là thấp).
I nQuá trình tối ưu hóa các tầng sẽ chạy tối đa là n giây trên mỗi ổ đĩa.
KThực hiện hợp nhất trên ổ đĩa được chỉ định.
LThực hiện việc chia nhỏ lại trên ổ đĩa được chỉ định.
M [n]Chạy thao tác trên mỗi ổ đĩa song song trong tiến trình nền. Với tối đa n luồng, nó sẽ tối ưu hóa các tầng lưu trữ song song.
OThực hiện tối ưu hóa thích hợp cho từng loại media.
TTheo dõi một hoạt động đã được tiến hành trên ổ đĩa được chỉ định.
UXuất tiến trình của hành động trên màn hình.
VXuất đầu ra chi tiết có chứa thống kê phân mảnh.
XThực hiện hợp nhất không gian trống trên các ổ đĩa được chỉ định.
?Hiển thị thông tin trợ giúp.

Lưu ý

 • Bạn không thể chống phân mảnh một số loại phân vùng hoặc ổ đĩa file hệ thống cụ thể:
  • Bạn không thể chống phân mảnh file hệ thống đã bị khóa.
  • Bạn không thể chống phân mảnh ổ đĩa mà file hệ thống đã đánh dấu là dirty, dấu hiệu cho biết hệ thống có thể bị hỏng. Bạn phải chạy chkdsk trên ổ đĩa dirty trước khi bạn có thể chống phân mảnh nó. Bạn có thể xác định xem một ổ đĩa có bị dirty hay không, bằng cách sử dụng lệnh truy vấn fsutil.
  • Bạn không thể chống phân mảnh ổ đĩa mạng.
  • Bạn không thể chống phân mảnh cdROM.
  • Bạn không thể chống phân mảnh ổ đĩa file hệ thống không phải là NTFS, ReFS, Fat hoặc Fat32.
 • Với Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista, bạn có thể lên lịch để chống phân mảnh một ổ đĩa. Tuy nhiên, bạn không thể lên lịch để chống phân mảnh ổ Solid State Drive (SSD) hoặc ổ đĩa trên Virtual Hard Disk (VHD) nằm trên ổ SSD.
 • Để thực hiện thủ tục này, bạn phải là thành viên của nhóm quản trị viên trên máy tính cục bộ hoặc bạn phải được phân quyền thích hợp. Nếu máy tính được gắn với một domain, các thành viên của nhóm quản trị viên domain có thể thực hiện thủ tục này. Như một phương pháp bảo mật tốt nhất, hãy xem xét việc sử dụng Run As để thực hiện quy trình này.
 • Ổ đĩa phải có ít nhất 15% dung lượng trống cho lệnh defrag để chống phân mảnh hoàn toàn và đầy đủ. Lệnh defrag sử dụng không gian này làm nơi phân loại cho các file bị phân mảnh. Nếu một ổ đĩa có ít hơn 15% dung lượng trống, tính năng chống phân mảnh sẽ chỉ chống phân mảnh một phần của nó. Để tăng dung lượng trống trên ổ đĩa, hãy xóa các file không cần thiết hoặc di chuyển chúng sang ổ đĩa khác.
 • Trong khi lệnh defrag đang phân tích và chống phân mảnh một ổ đĩa, nó sẽ hiển thị con trỏ nhấp nháy. Khi defrag hoàn thành xong phân tích và chống phân mảnh ổ đĩa, nó sẽ hiển thị báo cáo phân tích, báo cáo phân mảnh, hoặc cả hai báo cáo, và sau đó thoát khỏi dấu nhắc lệnh.
 • Theo mặc định, defrag hiển thị bản tóm tắt của cả báo cáo phân tích và báo cáo phân mảnh nếu bạn không chỉ định tham số /a hoặc /v.
 • Bạn có thể xem báo cáo dưới dạng file văn bản bằng cách nhập >FileName.txt, trong đó FileName.txt là tên file do bạn chỉ định. Ví dụ:
defrag volume /v > FileName.txt
 • Để làm gián đoạn quá trình chống phân mảnh, tại dòng lệnh, nhấn CTRL + C.
 • Việc chạy lệnh defrag và Disk defragmenter (Trình chống phân mảnh ổ đĩa) triệt tiêu lẫn nhau. Nếu bạn đang sử dụng Disk defragmenter để chống phân mảnh ổ đĩa và đồng thời chạy lệnh defrag tại dòng lệnh, lệnh defrag sẽ không thành công. Ngược lại, nếu bạn chạy lệnh defrag và mở Disk defragmenter cùng lúc, tùy chọn chống phân mảnh trong Disk defragmenter cũng không khả dụng.

Ví dụ

Để chống phân mảnh trên ổ C, đồng thời cung cấp kết quả chi tiết về tiến độ, hãy nhập:

defrag C: /U /V

Để chống phân mảnh song song trên ổ C và D trong tiến trình nền, hãy nhập:

defrag C: D: /M

Để thực hiện một phân tích phân mảnh của ổ đĩa được mount trên ổ C và theo dõi tiến trình, hãy nhập:

defrag C: mountpoint /A /U

Để chống phân mảnh tất cả các ổ đĩa với mức độ ưu tiên thông thường và cung cấp đầu ra chi tiết, hãy nhập:

defrag /C /H /V

Tác vụ theo lịch trình

Tác vụ theo lịch trình của lệnh defrag hoạt động như một nhiệm vụ bảo trì và thường được lên kế hoạch để chạy mỗi tuần. Admin có thể thay đổi tần suất bằng ứng dụng Optimize Drives.

 • Khi chạy từ tác vụ theo lịch trình, lệnh defrag có bên dưới chính sách sau cho SSD:
  • Traditional defrag (Phân mảnh truyền thống) (ví dụ như di chuyển file để làm cho chúng được sắp xếp theo thứ tự hợp lý) và retrim chỉ chạy mỗi tháng một lần.
  • Nếu cả traditional defragretrim đều bị bỏ qua, quá trình phân tích (analysis) sẽ không được thực hiện.
  • Nếu người dùng chạy traditional defrag theo cách thủ công trên SSD, 3 tuần sau lần chạy tác vụ theo lịch trình cuối cùng, thì tác vụ được lên lịch tiếp theo sẽ thực hiện analysisretrim nhưng bỏ qua traditional defrag trên SSD đó.
  • Nếu analysis bị bỏ qua, lần Last run (lần chạy gần nhất) trong Optimize Drives sẽ không được cập nhật. Vì vậy, đối với SSD, lần Last run trong Optimize Drives có thể tính bằng tháng.
 • Đôi khi, tác vụ bảo trì này có thể không chống phân mảnh tất cả các ổ đĩa, vì tác vụ này được thực hiện như sau:
  Không "đánh thức" máy tính để chạy lệnh defrag.
  • Chỉ khởi động nếu máy tính đang bật nguồn AC và dừng nếu máy tính chuyển sang nguồn pin
  • Dừng nếu máy tính ngừng hoạt động

Xem thêm:

Thứ Tư, 31/10/2018 12:26
51 👨 649
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Kiến thức cơ bản