Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy những công nghệ mới liên quan đến phần cứng, phần mềm, công nghệ tính toán, AI,...