Kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, phần cứng, Internet... cần biết. Ngoài ra bạn cũng sẽ được giải đáp về những thuật ngữ công nghệ thường gặp tại đây.

  • Ghi đĩa Video DVD với Windows DVD Maker Ghi đĩa Video DVD với Windows DVD Maker
    Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách ghi đĩa Video DVD bằng sử dụng tính năng được cung cấp ngay trong hệ điều hành Windows Vista. Trước khi bắt đầu có một vài lưu ý sau: tạo một đĩa Video DVD không phải là nhiệm vụ khó khăn và Windows Vista đã c&oacut
  • Lệnh popd và pushd trong Windows Lệnh popd và pushd trong Windows
    (Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012).