Lệnh shadow trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Lệnh shadow Cho phép bạn điều khiển từ xa một phiên hoạt động của người dùng khác trên máy chủ Remote Desktop Session Host (rd Session Host). Để hiểu hơn cách sử dụng lệnh này, hãy xem mục ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh shadow

shadow {<SessionName> | <SessionID>} [/server:<ServerName>] [/v]

Tham số lệnh shadow

Tham số

Mô tả

<SessionName>

Chỉ định tên của phiên mà bạn muốn điều khiển từ xa.

<SessionID>

Chỉ định ID của phiên mà bạn muốn điều khiển từ xa. Hãy sử dụng lệnh query user để hiển thị danh sách các phiên và ID phiên của họ.

/server:<ServerName>

Chỉ định máy chủ rd Session Host có chứa phiên mà bạn muốn điều khiển từ xa. Theo mặc định, máy chủ rd Session Host4 hiện tại sẽ được sử dụng.

/v

Hiển thị thông tin về các hành động đang được thực hiện.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh shadow

  • Bạn có thể xem hoặc chủ động kiểm soát phiên. Nếu bạn chọn chủ động kiểm soát phiên của người dùng, bạn sẽ có thể nhập các thao tác bàn phím và chuột vào phiên.
  • Bạn luôn có thể điều khiển từ xa các phiên của riêng mình (ngoại trừ phiên hiện tại), nhưng bạn phải có quyền kiểm soát hoàn toàn (Full Control permission) hoặc quyền truy cập đặc biệt điều khiển từ xa (control special access permission) để điều khiển phiên khác từ xa.
  • Bạn cũng có thể khởi tạo điều khiển từ xa bằng cách sử dụng trình quản lý dịch vụ máy tính từ xa - Remote Desktop Services Manager
  • Trước khi quá trình giám sát được bắt đầu, máy chủ sẽ cảnh báo người dùng rằng phiên sắp được điều khiển từ xa, trừ khi cảnh báo này bị tắt. Phiên của bạn có thể bị đóng băng trong vài giây trong khi chờ phản hồi từ người dùng. Để định cấu hình điều khiển từ xa cho người dùng và phiên, hãy sử dụng công cụ cấu hình dịch vụ máy tính từ xa (Remote Desktop Services Configuration) hoặc các tiện ích mở rộng dịch vụ máy tính từ xa (Remote Desktop Services extensions) cho người dùng và nhóm cục bộ cũng như thư mục người dùng hoạt động và máy tính.
  • Phiên của bạn phải có khả năng hỗ trợ độ phân giải video được sử dụng tại phiên mà bạn đang điều khiển từ xa, nếu không, thao tác sẽ thất bại.
  • Giao diện phiên điều khiển không thể điều khiển phiên khác từ xa và cũng không thể được điều khiển từ xa bởi phiên khác.
  • Khi bạn muốn kết thúc tiến trình điều khiển từ xa (shadowing), hãy nhấn tổ hợp phím CTRL + * (sử dụng * từ bàn phím số).

Ví dụ lệnh shadow

Để sử dụng lệnh shadow lên phiên 93, hãy gõ:

shadow 93

Để sử dụng lệnh shadow lên phiên ACCTG01, hãy gõ:

shadow ACCTG01

Xem thêm:

Thứ Năm, 27/12/2018 21:44
51 👨 771
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản