Lệnh Pentnt trong Windows

(Áp dụng Cho: Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 với SP1, Windows Server 2003 với SP2).

Lệnh Pentnt sẽ không được chấp nhận và không được đảm bảo để được hỗ trợ trong các bản phát hành trong tương lai của Windows. Công cụ này được sử dụng trong Windows Server 2003 như sau:

Phát hiện lỗi phân chia dấu phẩy động (floating point division error) nếu có trong chip Pentium, vô hiệu hóa phần cứng dấu phẩy động và bật mô phỏng dấu phẩy động.

Cú pháp lệnh Pentnt

pentnt [-c] [-f] [-o]

Tham số lệnh Pentnt

Tham số

Mô tả

-c

Bật mô phỏng có điều kiện.

-f

Bật mô phỏng bắt buộc.

-o

Tắt mô phỏng bắt buộc và bật lại phần cứng dấu phẩy động nếu có.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải

  • Các tham số được sử dụng với lệnh này phải được thêm tiền tố - (dấu nối) thay vì / (dấu gạch chéo).
  • Sử dụng tùy chọn dòng lệnh -c, mô phỏng dấu phẩy động chỉ được áp dụng nếu hệ thống phát hiện lỗi phân chia bộ phận dấu phẩy động trong bộ xử lý Pentium ở thời gian khởi động. Nếu bạn chọn tham số này, bạn phải khởi động lại máy tính để các thay đổi có hiệu lực.
  • Sử dụng tùy chọn dòng lệnh -f, phần cứng dấu phẩy động sẽ bị vô hiệu hóa và mô phỏng dấu phẩy động luôn được bắt buộc bật, bất kể hệ thống có hiển thị lỗi phân chia dấu phẩy động của bộ vi xử lý Pentium hay không. Tham số này rất hữu ích cho việc thử nghiệm các trình mô phỏng phần mềm và để làm việc đối với các lỗi phần cứng dấu phẩy động được biết đến trên hệ điều hành. Nếu bạn chọn tham số này, bạn phải khởi động lại máy tính để các thay đổi có hiệu lực.
  • Sử dụng tùy chọn dòng lệnh -o. Nếu bạn chọn tham số này, bạn phải khởi động lại máy tính để các thay đổi có hiệu lực.

Chú giải định dạng

Định dạng

Ý nghĩa

In nghiêng

Thông tin mà người dùng sẽ phải cung cấp

In đậm

Các yếu tố mà người dùng phải nhập chính xác như đã được hiển thị.

Dấu ba chấm (...)

Tham số có thể được lặp lại nhiều lần trong một dòng lệnh.

Ở trong dấu ngoặc ([])

Các yếu tố tùy chọn.

Trong dấu ({}) và cách nhau bằng dấu sổ thẳng (|). Ví dụ: {even | odd}

Tập hợp các các lựa chọn mà trong đó người dùng chỉ được chọn một.

Phông chữ Courier

Mã hoặc kết quả đầu đầu ra.

Xem thêm:

Thứ Hai, 08/10/2018 22:27
51 👨 199
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản