Lệnh Fsutil tiering trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows 10.

Lệnh Fsutil tiering cho phép quản lý các chức năng của storage tier (tầng lưu trữ), chẳng hạn như cài đặt và vô hiệu hóa các flag hay liệt kê các tier.

Cú pháp lệnh Fsutil tiering

fsutil tiering [clearflags] <volume> <flags>
fsutil tiering [queryflags] <volume>
fsutil tiering [regionlist] <volume>
fsutil tiering [setflags] <volume> <flags>
fsutil tiering [tierlist] <volume>

Tham số

Tham sốMô tả
clearflagsVô hiệu hóa các flag hành vi phân tầng của một ổ đĩa.
<volume>Chỉ định ổ đĩa.
/TrNH

Đối với ổ đĩa có hệ thống lưu trữ phân tầng, tham số này khiến việc thu thập Heat bị vô hiệu hóa.

Chỉ áp dụng cho NTFS và ReFS.

queryflagsTruy vấn các flag hành vi phân tầng của một ổ đĩa.
regionlistLiệt kê các tiered region của một ổ đĩa và các storage tier tương ứng của chúng.
setflagsKích hoạt các flag hành vi phân tầng của một ổ đĩa.
tierlistLiệt kê các storage tier được liên kết với một ổ đĩa.

Ví dụ

Để truy vấn các flag trên ổ C, hãy nhập:

fsutil tiering clearflags C:

Để đặt các flag trên ổ C, hãy nhập:

fsutil tiering setflags C: /TrNH

Để xóa các flag trên ổ C, hãy nhập:

fsutil tiering clearflags C: /TrNH

Để liệt kê các vùng trên ổ C và các storage tier tương ứng của chúng, hãy nhập:

fsutil tiering regionlist C:

Để liệt kê các tier của ổ C, hãy nhập:

fsutil tiering tierlist C:

Xem thêm:

Thứ Sáu, 28/12/2018 16:10
51 👨 127
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản