Lệnh change logon trong Windows

Lệnh change logon bật hoặc tắt đăng nhập từ phiên khách hoặc hiển thị trạng thái đăng nhập hiện tại. Tiện ích này rất hữu ích cho việc bảo trì hệ thống. Để tìm các ví dụ về cách sử dụng lệnh này, vui lòng chuyển sang phần Ví dụ bên dưới.

Chú thích

Trong Windows Server 2008 R2, Terminal Services đã được đổi tên thành Remote Desktop Services.

Cú pháp lệnh change logon

change logon {/query | /enable | /disable | /drain | /drainuntilrestart}

Tham số

Tham sốMô tả
/queryHiển thị trạng thái đăng nhập hiện tại, cho dù được kích hoạt hay bị vô hiệu hóa.
/enableCho phép đăng nhập từ phiên khách, nhưng không phải từ bảng điều khiển.
/disableVô hiệu hóa các lần đăng nhập tiếp theo từ các phiên khách, nhưng không phải từ bảng điều khiển. Không ảnh hưởng đến người dùng hiện đang đăng nhập.
/drainVô hiệu hóa thông tin đăng nhập từ phiên khách mới nhưng cho phép kết nối với phiên hiện tại.
/drainuntilrestartCác thông tin đăng nhập bị vô hiệu hóa từ các phiên khách mới cho đến khi máy tính khởi động lại, nhưng cho phép kết nối với các phiên hiện có.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Ghi chú

  • Chỉ quản trị viên mới có thể sử dụng lệnh change logon.
  • Các đăng nhập được kích hoạt lại khi bạn khởi động lại hệ thống. Nếu bạn được kết nối với máy chủ Remote Desktop Session Host (rd Session Host) từ phiên khách và vô hiệu hóa đăng nhập, sau đó đăng xuất trước khi kích hoạt lại đăng nhập, bạn sẽ không thể kết nối lại với phiên của mình. Để kích hoạt lại các đăng nhập từ các phiên của máy khách, hãy đăng nhập vào giao diện điều khiển.

Ví dụ

Để hiển thị trạng thái đăng nhập hiện tại, hãy nhập:

change logon /query

Để bật đăng nhập từ các phiên khách, hãy nhập:

change logon /enable

Để vô hiệu hóa đăng nhập từ ứng dụng khách, hãy nhập:

change logon /disable

Xem thêm:

Thứ Năm, 04/10/2018 20:37
52 👨 343
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản