• Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 3: Giới thiệu Layers Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 3: Giới thiệu Layers
  Một trong những thành phần chuẩn của Photoshop là Layers, nó chính là nền tảng để bạn có thể tạo nên những bức ảnh đẹp. Trong bài này, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu một vài thao tác sử dụng layer cơ bản để làm nổi bật một bức ảnh.
 • Excel 2016 - Bài 9: Làm việc với nhiều bảng tính Excel Excel 2016 - Bài 9: Làm việc với nhiều bảng tính Excel
  Theo mặc định, mỗi tập tin workbook chứa ít nhất một bảng tính. Khi làm việc với một số lượng lớn dữ liệu, bạn có thể tạo ra nhiều bảng tính để giúp việc sắp xếp bảng tính và tìm nội dung trở nên dễ dàng hơn. Hãy cùng Quản Trị Mạng tìm hiểu về cách làm việc với nhiều bảng tính trên Excel 2016 nhé!
 • Reflection trong C# Reflection trong C#
  Các đối tượng Reflection được sử dụng để thu được thông tin kiểu tại runtime. Các lớp này cung cấp quyền truy cập tới metadata của chương trình đang chạy trong namespace System.Reflection trong C#.
 • Excel 2019 (Phần 1): Làm quen với Excel Excel 2019 (Phần 1): Làm quen với Excel
  Microsoft Excel là một chương trình bảng tính cho phép bạn lưu trữ, sắp xếp và phân tích thông tin.
 • Chỉ mục (INDEX) trong SQL Chỉ mục (INDEX) trong SQL
  Chỉ mục (INDEX) trong SQL là bảng tra cứu đặc biệt mà công cụ tìm kiếm cơ sở dữ liệu có thể sử dụng để tăng nhanh thời gian và hiệu suất truy xuất dữ liệu.
 • Quản lý thư mục trong Unix/Linux Quản lý thư mục trong Unix/Linux
  Một thư mục là một file mà nhiệm vụ duy nhất của nó là lưu giữ tên và các thông tin liên quan về file. Tất cả các file, có thể là file thường, đặc biệt hoặc thư mục được giữ trong các thư mục.
 • In trang trong JavaScript In trang trong JavaScript
  Nhiều khi bạn sẽ thích đặt một nút trên trang web của bạn để in nội dung trang đó thông qua một máy in. JavaScript giúp bạn thực hiện chức năng này bởi sử dụng hàm print của đối tượng window.
 • Hàm LEN trong SQL Server Hàm LEN trong SQL Server
  Hàm LEN trong SQL Server trả về độ dài của chuỗi được chỉ định. Điều quan trọng là hàm LEN không bao gồm các ký tự khoảng trắng ở cuối chuỗi khi tính toán độ dài.
 • Nền trong CSS Nền trong CSS
  Đặc tính nền trong CSS được dùng để định nghĩa hiệu ứng nền cho các phần tử.
 • Hằng số trong PHP Hằng số trong PHP
  Một hằng (constant) là một tên hoặc một định danh cho một giá trị đơn. Giá trị của hằng không thể thay đổi trong quá trình thực thi script. Theo mặc định, một hằng là phân biệt kiểu chữ.
 • signal.h trong C signal.h trong C
  Header file có tên signal.h trong Thư viện C định nghĩa một kiểu biến sig_atomic_t, hai lời gọi hàm, và một số macro để xử lý các tín hiệu khác nhau được báo cáo trong khi thực thi một chương trình.
 • Hàm strrchr() trong C Hàm strrchr() trong C
  Hàm char *strrchr(const char *str, int c) tìm kiếm sự xuất hiện cuối cùng của ký tự c (một unsigned char) trong chuỗi được trỏ tới bởi tham số str.
 • MS Word 2007 - Bài 12: Tạo và dùng Macros MS Word 2007 - Bài 12: Tạo và dùng Macros
  Macros trong Word sẽ thực hiện nhanh 1 thao tác lặp đi lặp lại để tiết kiệm thời gian.
 • Từ khóa DISTINCT trong SQL Từ khóa DISTINCT trong SQL
  Từ khóa DISTINCT trong SQL được sử dụng kết hợp với câu lệnh SELECT để loại bỏ tất cả các bản ghi trùng lặp và chỉ lấy các bản ghi duy nhất.
 • Excel 2019 (Phần 13): Tạo các công thức phức tạp Excel 2019 (Phần 13): Tạo các công thức phức tạp
  Khi có nhiều hơn một phép toán trong công thức, thứ tự các phép toán sẽ cho Excel biết phép tính nào cần thực hiện trước tiên.
 • Excel 2019 (Phần 9): Tính năng Find & Replace Excel 2019 (Phần 9): Tính năng Find & Replace
  Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm trong workbook của mình bằng tính năng Find, tính năng này cũng cho phép bạn sửa đổi nội dung bằng tính năng Replace.
 • Quản lý người dùng trong Unix/Linux Quản lý người dùng trong Unix/Linux
  Unix hỗ trợ một khái niệm là tài khoản nhóm Group Account mà tạo nhóm một số tài khoản một cách logic. Mỗi tài khoản sẽ là một phần của bất cứ tài khoản nhóm nào. Nhóm trong Unix đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện sự quản lý về tiến trình và cho phép tới file.
 • Thẻ <div> trong HTML Thẻ <div> trong HTML
  Thẻ <div> được sử dụng để định nghĩa một bộ phận hay một vùng trong văn bản HTML.
 • Cách giãn dòng trong Word 2016, 2019, 2010, 2007, 2013 Cách giãn dòng trong Word 2016, 2019, 2010, 2007, 2013
  Để giãn dòng trong Word, bạn sẽ phải sử dụng công cụ Line and Paragraph, giúp điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng văn bản để đọc và thao tác dễ hơn. Cách giãn dòng, chỉnh khoảng cách dòng trong các phiên bản Word từ 2007, 2010, 2013, 2016 đến 2019 đều khá giống nhau.
 • Thẻ audio trong HTML Thẻ audio trong HTML
  Phần tử <audio> trong HTML được sử dụng để phát file âm thanh trên trang web.