macOS là hệ điều hành Apple tạo riêng cho dòng máy PC, laptop của hãng. macOS dựa trên Unix nên nó khá khác biệt so với Windows, bạn sẽ cần tìm hiểu thêm một chút để quen với giao diện cũng như cách hoạt động của macOS.

  • Cách gỡ cài đặt Java trên máy Mac

    Cách gỡ cài đặt Java trên máy Mac
    Cho dù bạn chán ngấy các vấn đề bảo mật của Java hay thấy nó không cần thiết, vẫn có một cách khá dễ dàng để gỡ cài đặt Java khỏi máy Mac bằng trình cài đặt của Java.
  • Cách in trên máy Mac

    Cách in trên máy Mac
    Nếu mới sử dụng macOS, bạn có thể chưa biết cách in tài liệu ngay. Nhưng hãy yên tâm, khá dễ dàng để có được một bản sao vật lý. Bài viết sau đây sẽ chỉ cho bạn cách in trên máy Mac.