Lệnh chcp trong Windows

Lệnh chcp thay đổi code page giao diện điều khiển đang hoạt động. Nếu được sử dụng mà không có tham số, lệnh chcp sẽ hiển thị số lượng code page hoạt động của bảng điều khiển.

Để biết ví dụ về cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần Ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh chcp

chcp [<NNN>]

Tham số

Tham sốMô tả
<NNN>Chỉ định code page.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Bảng sau liệt kê từng code page được hỗ trợ và quốc gia/vùng hoặc ngôn ngữ của nó:

Code pageQuốc gia/khu vực hoặc ngôn ngữ
437Hoa Kỳ
850Đa ngôn ngữ (tiếng Latinh I)
852Slavic (tiếng Latinh II)
855Cyrillic (tiếng Nga)
857Thổ Nhĩ Kỳ
860Bồ Đào Nha
861Iceland
863Canada-Pháp
865Bắc Âu
866Nga
869Hy Lạp
936Trung Quốc

Lưu ý

  • Chỉ code page của nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) được cài đặt với Windows mới xuất hiện chính xác trong cửa sổ Command Prompt sử dụng phông chữ Raster. Các code page khác xuất hiện chính xác ở chế độ toàn màn hình hoặc trong cửa sổ Command Prompt sử dụng phông chữ TrueType.
  • Bạn không cần chuẩn bị các code page (như trong MS-DOS).
  • Các chương trình mà bạn bắt đầu sau khi bạn chỉ định một code page mới sẽ sử dụng code page mới. Tuy nhiên, các chương trình (ngoại trừ Cmd.exe) mà bạn bắt đầu trước khi bạn chỉ định code page mới sử dụng code page gốc.

Ví dụ

Để xem cài đặt code page hoạt động, hãy nhập:

chcp

Một thông báo tương tự như sau xuất hiện:

Active code page: 437

Để thay đổi code page hoạt động thành 850 (Đa ngôn ngữ), hãy nhập:

chcp 850

Nếu code page được chỉ định không hợp lệ, thông báo lỗi sau xuất hiện:

Invalid code page

Xem thêm:

Thứ Hai, 08/10/2018 12:07
51 👨 1.833
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản