• Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 2): Cách tạo mới và mở tài liệu có sẵn Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 2): Cách tạo mới và mở tài liệu có sẵn
    File Word được gọi là tài liệu. Bất cứ khi nào bắt đầu một dự án mới trong Word, bạn sẽ cần tạo một tài liệu mới, đó có thể là một văn bản mới hoặc một văn bản mẫu. Dưới đây là Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 2): Cách tạo mới và mở tài liệu có sẵn trong word. Mời các bạn cùng tham khảo!
  • Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 1): Các tác vụ cơ bản trong Word Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 1): Các tác vụ cơ bản trong Word
    Word 2013 là ứng dụng xử lý văn bản cho phép bạn có thể tạo ra một loạt các tài liệu bao gồm thư, tờ rơi, báo cáo và nhiều văn bản tài liệu khác. Trong bài viết dưới đây Quản Trị Mạng sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để điều hướng giao diện Word và sử dụng một số tính năng quan trọng của Word 2013 như thanh Ribbon, Quick Access Toolbar và Backstage View.