Lệnh Fsutil sparse trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 7.

Lệnh Fsutil sparse quản lý các file sparse (file sparse là một loại file máy tính cố gắng sử dụng không gian hệ thống sao cho hiệu quả hơn khi file đó trống một phần). Để biết cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh Fsutil sparse

fsutil sparse [queryflag] <FileName>
fsutil sparse [queryrange] <FileName>
fsutil sparse [setflag] <FileName>
fsutil sparse [setrange] <FileName> <BeginningOffset> <Length>

Tham số

Tham sốMô tả
queryflagTruy vấn sparse.
queryrangeQuét một file và tìm kiếm các phạm vi có thể chứa dữ liệu nonzero (dữ liệu khác 0).
setflagĐánh dấu một file được chỉ định là sparse.
setrangeĐiền vào một phạm vi được chỉ định trong một file bằng số 0.
Chỉ định đường dẫn đầy đủ đến file bao gồm tên file và phần mở rộng, ví dụ: C:\documents\filename.txt.
Chỉ định phần offset trong file để đánh dấu nó là sparse.
Chỉ định độ dài của vùng trong file sẽ được đánh dấu là sparse (tính bằng byte).

Lưu ý

  • Một file sparse là một file có một hoặc nhiều vùng dữ liệu chưa được cấp phát trong đó. Một chương trình sẽ thấy các vùng chưa được cấp phát này chứa các byte có giá trị 0, nhưng các số 0 này không sử dụng không gian ổ đĩa nào. Tất cả dữ liệu có nghĩa hoặc dữ liệu nonzero đều được cấp phát, trong khi tất cả dữ liệu không có nghĩa (chuỗi dữ liệu lớn bao gồm các số 0) không được cấp phát. Khi một file sparse được đọc, dữ liệu được cấp phát sẽ trả về dưới dạng được lưu trữ và dữ liệu chưa được cấp phát được trả về, theo mặc định, là các số 0 (dựa theo thông số kỹ thuật về yêu cầu bảo mật C2). Việc hỗ trợ file sparse cho phép dữ liệu được cấp phát từ bất kỳ đâu trong file.
  • Trong một file sparse, một phạm vi lớn các số 0 có thể không yêu cầu phải cấp phát không gian ổ đĩa. Không gian cho dữ liệu nonzero sẽ được cấp phát trong trường hợp file được ghi (nếu cần).
  • Hệ điều hành nhận biết được những file có phạm vi chứa các số 0 chỉ khi chúng là file nén hoặc file sparse.
  • Nếu file được sparse hoặc được nén, NTFS có thể cấp phát không gian ổ đĩa trong file. Việc này đặt phạm vi byte thành các số 0 mà không làm tăng kích thước file.

Ví dụ

Để đánh dấu một file có tên Sample.txt trong thư mục C:\Temp là sparse, hãy nhập:

fsutil sparse setflag c:\temp\sample.txt

Xem thêm:

Thứ Năm, 20/12/2018 13:53
51 👨 174
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản