Lệnh autofmt trong Windows

Lệnh autofmt định dạng hay format một ổ đĩa hoặc phân vùng, khi lệnh được gọi từ Windows Recovery Console.

Ghi chú: Bạn không thể chạy Autofmt trực tiếp từ dòng lệnh.

Xem thêm:

Thứ Hai, 20/08/2018 11:52
51 👨 252
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản