Hướng dẫn cài đặt, thiết lập, cấu hình Windows Server 2012 cơ bản cũng như cung cấp những thủ thuật hay khi sử dụng Windows Server 2012.

  • Cách bảo mật IIS trong Windows Server 2012

    Cách bảo mật IIS trong Windows Server 2012
    IIS (Internet Information Services) luôn phải đối diện với Internet. Vì vậy, điều quan trọng là phải tuân theo một số quy tắc để giảm thiểu rủi ro bị hack hoặc bất kỳ vấn đề bảo mật nào khác.
  • Lịch sử Windows Server qua các phiên bản

    Lịch sử Windows Server qua các phiên bản
    Windows Server là hệ thống hàng đầu để quản lý máy chủ và là đối thủ chính của hệ điều hành Linux. Microsoft tạo ra các bản ghi lại thường xuyên của hệ điều hành này, cho đến phiên bản mới nhất, đó là Windows Server 2019.