Trắc nghiệm mạng máy tính có đáp án P11

Tiếp tục sê-ri trắc nghiệm về mạng máy tính, trong phần 11 này mình sẽ tăng thêm số lượng câu hỏi để các bạn thử kiểm tra kiến thức mạng máy tính nhé. Đừng bỏ qua những phần trắc nghiệm mạng trước đây nữa nha.

 • Câu 1: Giao thức được sử dụng phổ biến trên Internet là:
  • Ethernet
  • TCP/IP
  • OSI
  • IEEE
 • Câu 2: Hub là thiết bị hoạt động ở tầngnào của mô hình OSI:
  • Tầng Data Link
  • Tầng Network
  • Tầng Transport
  • Tầng Vật lý
 • Câu 3: Một Hub tốc độ 100Mbps có 12 cổng thì tốc độ của mỗi cổng sẽ là:
  • Tối đa 100Mbps khi có 12 máy tính cắm vào Hub
  • Tối thiểu 100Mbps khi chỉ có một máy tính cắm vào Hub
  • Tối đa 100Mbps khi chỉ có một máy tính cắm vào Hub
  • Tối thiểu 8.3Mbps khi có 12 máy tính cắm vào Hub
 • Câu 4: NIC là thiết bị hoạt động ở lớp nào của mô hình OSI:
  • Lớp 4
  • Lớp 3
  • Lớp 2
  • Lớp 1
 • Câu 5: Switch là thiết bị hoạt động ở lớp nào của mô hình OSI:
  • Lớp 4
  • Lớp 3
  • Lớp 2
  • Lớp 1
 • Câu 6: Topo thường dùng hiện nay trong các mạng LAN:
  • Ethernetbus
  • Token Ring
  • Token bus
  • Bus
 • Câu 7: Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng:
  • Rollover Cable
  • Cáp chéo (Cross-Cable)
  • Cáp thẳng (Straight Cable)
  • Không có loại nào kể trên
 • Câu 8: Mô hình phân lớp OSI có bao nhiêu lớp:
  • 2
  • 3
  • 5
  • 7
 • Câu 9: Các đơn vị dữ liệu giao thức trong mô hình OSI được gọi là:
  • Frame
  • Packet
  • PDU
  • CSU
  PDU là viết tắt của Protocol Data Unit.
 • Câu 10: Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI:
  • Data, Segment, Packet, Frame, Bit
  • Data, Segment, Frame, Packet, Bit
  • Data, Packet, Segment, Bit, Frame
  • Data, Packet, Segment, Frame, Bit
 • Câu 11: Nếu lấy 1 địa chỉ lớp B để chia Subnet với Netmask là 255.255.240.0 thì có bao nhiêu Subnets có thể sử dụng được (useable subnets)? 240 =11110000/2
  • 2
  • 6
  • 16 hoặc 14
  • 30
 • Câu 12: Thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?
  • Ethernet switch
  • Bridge
  • Hub
  • Router
 • Câu 13: Địa chỉ nào là địa chỉ broadcast của lớp 2?
  • 111.111.111.111
  • AAAA.AAAA.AAAA
  • FFFF.FFFF.FFFF
  • 255.255.255.255
  FFFF.FFFF.FFFF(11111111. 11111111. 11111111. 11111111. 11111111. 11111111/2)
 • Câu 14: Địa chỉ được SWITCH sử dụng khi quyết định gửi data sang cổng (port) nào?
  • Destination MAC address
  • Source MAC address
  • Subnetwork address
  • Network address
 • Câu 15: Một mạng con lớp C mượn 5 bit để chiaSubnet thì SubnetMask sẽ là:
  • 55.255.255.1
  • 255.255.224.0
  • 255.255.255.128
  • 255.255.255.248
  255.255.255.248 (11111000/2 = 248)
 • Câu 16: Thẻ giao tiếp mạng (NIC) thuộc lớp nào trong mô hình OSI?
  • Layer 4
  • Layer 3
  • Layer 2
  • Layer 1
 • Câu 17: Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB thì cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiết bị mạng này?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Câu 18: Routers làm việc ở lớp nào trong mô hình OSI?
  • Layer 1
  • Layer 2
  • Layer 3
  • Layer 4
 • Câu 19: Độ dài tối đa cho phép khi sử dụng dây cáp mạng UTP là bao nhiêu mét?
  • 10
  • 100
  • 200
  • 600
 • Câu 20: Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 HUB và 2 REPEATER?
  • 0
  • 1
  • 12
  • 15
Thứ Tư, 09/10/2019 09:45
4,36 👨 20.906
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Bao Anh
  Bao Anh ad ơi câu này làm ntn thế :Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 HUB và 2 REPEATER?
  Thích Phản hồi 03/10/20