Hàm COUNT trong Excel: Công thức, cách dùng hàm đếm này đơn giản nhất

Hàm đếm trong Excel

Hàm Count trong Excel là gì? Cách dùng hàm count trong Excel như thế nào? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu nhé!

Excel bao gồm các hàm tính hữu ích, giúp bạn trình bày và diễn giải dữ liệu. Một trong số hàm Excel thông dụng là hàm COUNT. Đúng như tên gọi, hàm này cho bạn số lượng các giá trị số trong một mảng cụ thể. Dưới đây là những điều bạn cần biết về hàm COUNT trong Excel

Với những bảng tính dữ liệu trên Excel, để tính số ô hay dữ liệu nào đó thường sẽ sử dụng đến các hàm đếm trong đó có hàm COUNT. Việc đếm theo cách thủ công là giải pháp không khả thi và không được sử dụng khi xử lý bảng Excel, do khối lượng mà bạn xử lý sẽ khá nhiều. Hoặc khi đếm dữ liệu theo cách thủ công còn có thể không chính xác bằng việc chúng ta thực hiện bằng các hàm chuyên dụng.

Hàm COUNT trong Excel có công thức và cách dùng cũng rất đơn giản, không phức tạp như một số hàm khác. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng hàm COUNT trong Excel.

Công thức hàm COUNT trong Excel

Hàm COUNT trong Excel có cú pháp hàm là =COUNT(Value1, [Value2],....).

Trong đó:

 • Value 1 là tham số bắt buộc phải có trong công thức. Đây là giá trị đầu tiên để tham chiếu hoặc vùng chọn để đếm ô giá trị.
 • Value 2 là tham số không bắt buộc, chỉ có thể để đếm tối đa 255 tham số, ô tham chiếu hoặc vùng chọn bổ sung mà bạn muốn đếm giá trị ô.

Hàm COUNT trong Excel trả về số lượng các giá trị là số. Số bao gồm số âm, tỷ lệ phần trăm, ngày, giờ, phân số và công thức trả về số. Các ô trống và giá trị văn bản bị bỏ qua. Hàm COUNT trả về tổng các giá trị số trong danh sách các đối số được cung cấp. COUNT nhận nhiều đối số ở dạng value1, value2, value3, v.v... Các đối số có thể là những giá trị được mã hóa riêng lẻ, tham chiếu ô hoặc phạm vi lên đến tổng số 255 đối số.

Lưu ý khi dùng hàm COUNT

 • COUNT có thể xử lý tối đa 255 đối số.
 • COUNT bỏ qua các giá trị logic TRUE và FALSE.
 • COUNT bỏ qua giá trị văn bản và ô trống.
 • Hàm COUNT sẽ chấp nhận những tham số cần đếm là các số, ngày tháng hay viết dưới dạng văn bản của số.
 • Các giá trị logic, số dưới dạng văn bản nhập trực tiếp vào danh sách các tham số trong hàm COUNT sẽ được đếm.
 • Các tham số có thể chứa hoặc tham chiếu đến các kiểu dữ liệu khác nhau, nhưng hàm COUNT sẽ chỉ đếm số mà thôi.
 • Với những trường hợp ngoại lệ như các giá trị logic, văn bản hoặc các giá trị không thể dưới dạng số thì phải dùng COUNTA.
 • Nếu muốn đếm một số nào với điều kiện cho trước thì cần dùng hàm COUNTIFS.

Ví dụ và cách sử dụng hàm COUNT trong Excel

Chúng ta sẽ xem ví dụ dưới đây để biết cách dùng hàm COUNT trong Excel.

Dưới đây là bảng thống kê số lượng sách bán ra và thu về số tiền như trong bảng. Chúng ta sẽ cần đếm xem có bao nhiêu loại sách đã được bán ra.

Bảng dữ liệu Excel

Tại ô kết quả bất kỳ, bạn sẽ nhập công thức =COUNT(C2:C6) rồi nhấn Enter để thực hiện hàm.

Nhập công thức hàm Count

Kết quả cuối cùng sẽ cho ra 5 là tổng số loại sách đã được bán ra.

Kết quả hàm Count

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện với vùng dữ liệu khác và cũng cho ra kết quả tương tự =COUNT(E2:E6).

Thực hiện với vùng dữ liệu khác

Tuy nhiên nếu bạn nhập công thức để đếm số ô tại cột B thì sẽ không ra kết quả, do dữ liệu cột không phải là dữ liệu số. Để đếm ô chứa dữ liệu không phải là dạng số, bạn sẽ phải sử dụng hàm COUNTA.

Không nhận dữ liệu chữ

Khi nào thì sử dụng hàm COUNT?

 • Để chỉ đếm số, hãy sử dụng hàm COUNT.
 • Để đếm số và văn bản, hãy sử dụng hàm COUNTA.
 • Để đếm với một điều kiện, hãy sử dụng hàm COUNTIF
 • Để đếm với nhiều điều kiện, hãy sử dụng hàm COUNTIFS.
 • Để đếm các ô trống, hãy sử dụng hàm COUNTBLANK.

Sự khác biệt giữa hàm COUNT và COUNTA trong Excel

 • Hàm COUNT đếm ô chỉ chứa số, còn COUNTA đếm ô không trống, bao gồm cả số. Khi giá trị Date và Time được lưu dưới dạng số seri trong Excel, những giá trị này được đếm bằng cả hai hàm.
 • Hàm COUNT không đếm các giá trị logic (TRUE và FALSE), nhưng hàm COUNTA đếm những giá trị này.
 • Giá trị logic (TRUE & FALSE) và đại diện văn bản của số, như 5 chỉ được đếm nếu những giá trị đó được nhập trực tiếp vào hàm COUNT. Tuy nhiên, những giá trị đó vẫn được đếm dù chúng có được nhập trực tiếp hoặc dưới dạng tham chiếu ô trong hàm COUNTA hay không.
 • Công thức trả về chuỗi text trống (“”) và giá trị text không được đếm trong hàm COUNT, nhưng chúng được đếm bằng hàm COUNTA.

Trên đây là cách sử dụng hàm COUNT có trong Excel. Cách sử dụng hàm đếm COUNT rất đơn giản, chỉ cần bạn chọn đúng vùng dữ liệu dưới dạng số để đếm những ô trong bảng là xong. Còn trường hợp nếu kèm thêm dữ liệu chữ và để lọc dữ liệu, bạn cần đến hàm COUNTIF để đếm ô thỏa mãn điều kiện.

Xem thêm:

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Sáu, 28/04/2023 16:55
4,86 👨 91.900
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Hàm Excel