Thẻ HTML <details>

Định nghĩa và Cách sử dụng

Thẻ <details> chỉ định các chi tiết bổ sung mà người dùng có thể mở và đóng theo yêu cầu.

Ví dụ, chỉ định các chi tiết mà người dùng có thể mở và đóng theo yêu cầu:

<details>
 <summary>Epcot Center</summary>
 <p>Epcot is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal special events.</p>
</details>

Thẻ <details> thường được sử dụng để tạo một widget tương tác mà người dùng có thể mở và đóng. Theo mặc định, widget được đóng. Khi mở, widget sẽ mở rộng và hiển thị nội dung bên trong.

Bất kỳ loại nội dung nào cũng có thể được đặt bên trong thẻ <details>.

Mẹo: Thẻ <summary> được sử dụng trong liên kết với <details> để chỉ định một tiêu đề hiển thị cho các chi tiết.

Hỗ trợ trình duyệt

Các số trong bảng chỉ định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ phần tử.

Phần tử
<details>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
12.079.049.06.015.0

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
openopenChỉ định rằng các chi tiết phải được hiển thị (mở) cho người dùng

Thuộc tính Global

Thẻ <details> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <details> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ khác

Sử dụng CSS để tạo kiểu cho <details><summary>:

<html>
<style>
details > summary {
 padding: 4px;
 width: 200px;
 background-color: #eeeeee;
 border: none;
 box-shadow: 1px 1px 2px #bbbbbb;
 cursor: pointer;
}

details > p {
 background-color: #eeeeee;
 padding: 4px;
 margin: 0;
 box-shadow: 1px 1px 2px #bbbbbb;
}
</style>
<body>

<details>
 <summary>Epcot Center</summary>
 <p>Epcot is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal special events.</p>
</details>

</body>
</html>

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <details> với các giá trị mặc định sau:

details {
 display: block;
}
Chủ Nhật, 26/06/2022 09:20
555 👨 341
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ HTML