Thẻ HTML <label>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <label>

Thẻ <label> xác định nhãn cho một số thành phần:

 • <input type="checkbox">
 • <input type="color">
 • <input type="date">
 • <input type="datetime-local">
 • <input type="email">
 • <input type="file">
 • <input type="month">
 • <input type="number">
 • <input type="password">
 • <input type="radio">
 • <input type="range">
 • <input type="search">
 • <input type="tel">
 • <input type="text">
 • <input type="time">
 • <input type="url">
 • <input type="week">
 • <meter>
 • <progress>
 • <select>
 • <textarea>

Việc sử dụng đúng nhãn với các yếu tố trên sẽ có lợi cho:

 • Người dùng trình đọc màn hình (sẽ đọc to nhãn khi người dùng được focus vào phần tử)
 • Người dùng gặp khó khăn khi nhấp vào các vùng rất nhỏ (chẳng hạn như hộp kiểm) - bởi vì khi người dùng nhấp vào văn bản trong phần tử <label>, thao tác này sẽ chuyển đổi đầu vào (điều này làm tăng kích thước vùng nhấn).

Mẹo: Thuộc tính for của <label> phải tương đương thuộc tính id của phần tử liên quan để liên kết chúng với nhau. Một nhãn cũng có thể được gắn với một phần tử bằng cách đặt phần tử bên trong phần tử <label>.

Ví dụ về 3 nút radio có nhãn:

<form action="/action_page.php">
 <input type="radio" id="html" name="fav_language" value="HTML">
 <label for="html">HTML</label><br>
 <input type="radio" id="css" name="fav_language" value="CSS">
 <label for="css">CSS</label><br>
 <input type="radio" id="javascript" name="fav_language" value="JavaScript">
 <label for="javascript">JavaScript</label><br><br>
 <input type="submit" value="Submit">
</form>

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<label>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
forelement_idChỉ định id của phần tử biểu mẫu mà nhãn phải được liên kết với
formform_idChỉ định nhãn thuộc về hình thức nào

Thuộc tính Global

Thẻ <label> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <label> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <label> với các giá trị mặc định sau:

label {
 cursor: default;
}
Chủ Nhật, 08/01/2023 09:13
57 👨 430
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ HTML