Thẻ HTML <optgroup>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <optgroup>

Thẻ <optgroup> được sử dụng để nhóm các tùy chọn có liên quan trong phần tử <select> (danh sách drop-down). Ví dụ sau nhóm các tùy chọn liên quan với thẻ <optgroup>:

<label for="cars">Chọn xe:</label>
<select name="cars" id="cars">
 <optgroup label="Ô tô Thụy Điển">
  <option value="volvo">Volvo</option>
  <option value="saab">Saab</option>
 </optgroup>
 <optgroup label="Ô tô Đức">
  <option value="mercedes">Mercedes</option>
  <option value="audi">Audi</option>
 </optgroup>
</select>

Nếu bạn có một danh sách dài các tùy chọn, thì những nhóm tùy chọn liên quan sẽ dễ xử lý hơn đối với người dùng.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<optgroup>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
disableddisabledChỉ định rằng một nhóm tùy chọn sẽ bị vô hiệu hóa
labeltextChỉ định nhãn cho một nhóm tùy chọn

Thuộc tính Global

Thẻ <optgroup> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <optgroup> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Không có.

Chủ Nhật, 25/06/2023 09:27
52 👨 211
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ HTML