Thẻ HTML <object>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <object>

Thẻ <object> xác định container cho tài nguyên bên ngoài. Tài nguyên bên ngoài có thể là trang web, ảnh, trình phát media hoặc ứng dụng plug-in. Ví dụ:

Một hình ảnh nhúng:

<object data="pic_trulli.jpg" width="300" height="200"></object>

Một trang HTML được nhúng:

<object data="snippet.html" width="500" height="200"></object>

Một video nhúng:

<object data="video.mp4" width="400" height="300"></object>

Lưu ý:

 • Để nhúng ảnh, tốt hơn là sử dụng thẻ <img>.
 • Để nhúng HTML, tốt hơn là sử dụng thẻ <iframe>.
 • Để nhúng video hoặc âm thanh, tốt hơn là sử dụng các thẻ <video> và <audio>.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<object>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Các plug-in

Thẻ <object> ban đầu được thiết kế để nhúng các plug-in của trình duyệt.

Plug-in là các chương trình máy tính mở rộng chức năng tiêu chuẩn của trình duyệt.

Plug-in đã được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau:

 • Chạy Java applet
 • Chạy các điều khiển ActiveX
 • Hiển thị phim Flash
 • Hiển thị bản đồ
 • Quét virus
 • Xác minh ID ngân hàng

Cảnh báo!

 • Hầu hết các trình duyệt không còn hỗ trợ Java applet và plug-in.
 • Điều khiển ActiveX không còn được hỗ trợ trong bất kỳ trình duyệt nào.
 • Hỗ trợ cho Shockwave Flash cũng đã bị tắt trong các trình duyệt hiện đại.

Các thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
dataURLChỉ định URL của tài nguyên sẽ được sử dụng bởi đối tượng
formform_idChỉ định hình thức mà đối tượng thuộc về
heightpixelsChỉ định chiều cao của đối tượng
namenameChỉ định tên cho đối tượng
typemedia_typeChỉ định loại dữ liệu media được chỉ định trong thuộc tính dữ liệu
typemustmatchtrue/falseChỉ định xem thuộc tính loại và nội dung thực tế của tài nguyên có phải khớp để được hiển thị hay không
usemap#mapnameChỉ định tên của bản đồ hình ảnh phía client sẽ được sử dụng với đối tượng
widthpixelsChỉ định chiều rộng của đối tượng

Thuộc tính Global

Thẻ <object> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <object> cũng hỗ trợ các thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <object> với các giá trị mặc định sau:

object:focus {
 outline: none;
}
Chủ Nhật, 28/05/2023 17:00
53 👨 299
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ HTML