Thẻ HTML <em>

Định nghĩa và Cách sử dụng

Thẻ <em> sử dụng để xác định văn bản được nhấn mạnh. Nội dung bên trong thường được hiển thị bằng chữ nghiêng. Ví dụ sau đây đánh dấu văn bản được nhấn mạnh trong tài liệu:

<p>Bạn <em>phải</em> thực hiện ngay lập tức!</p>

<p>Chúng ta <em>không thể</em> để quyền riêng tư bị xâm phạm như vậy.</p>

Trình đọc màn hình sẽ phát âm nhấn mạnh các từ trong <em>, sử dụng trọng âm của từ.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<em>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính Global

Thẻ <em> cũng hỗ trợ thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <em> cũng hỗ trợ các thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <em> có các giá trị mặc định sau:

em {
  font-style: italic;
}
Thứ Bảy, 03/09/2022 09:51
541 👨 328
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML