Thẻ HTML <html>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <html>

Thẻ <html> đại diện cho thư mục gốc của tài liệu HTML. Đây là ví dụ về một tài liệu HTML đơn giản:

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
<head>
  <title>Tiêu đề của tài liệu</title>
</head>
<body>

<h1>Đây là tiêu đề</h1>
<p>Đây là đoạn văn.</p>

</body>
</html>

Thẻ <html> là container cho tất cả các phần tử HTML khác (ngoại trừ thẻ <!DOCTYPE>).

Lưu ý: Bạn phải luôn bao gồm thuộc tính lang bên trong thẻ <html>, để khai báo ngôn ngữ của trang Web. Điều này có nghĩa là để hỗ trợ các công cụ tìm kiếm và trình duyệt.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<html>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
xmlnshttp://www.w3.org/1999/xhtmlChỉ định thuộc tính XML namespace (Nếu bạn cần nội dung của mình phù hợp với XHTML)

Thuộc tính Global

Thẻ <html> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <html> với các giá trị mặc định sau:

html {
  display: block;
}

html:focus {
  outline: none;
}
Thứ Ba, 01/11/2022 13:52
4,916 👨 348
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML