Thẻ HTML <meter>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <meter>

Thẻ <meter> xác định phép đo vô hướng trong phạm vi đã biết hoặc giá trị phân số, chẳng hạn như mức sử dụng ổ đĩa, mức độ liên quan của kết quả truy vấn, v.v..., còn được gọi là gauge. Ví dụ sau sử dụng phần tử <meter> để hiển thị giá trị vô hướng trong một phạm vi nhất định (gauge):

<label for="disk_c">Disk usage C:</label>
<meter id="disk_c" value="2" min="0" max="10">2 out of 10</meter><br>

<label for="disk_d">Disk usage D:</label>
<meter id="disk_d" value="0.6">60%</meter>

Lưu ý: Không nên sử dụng thẻ <meter> để biểu thị tiến trình (như trong thanh tiến trình). Đối với các thanh tiến trình, hãy sử dụng thẻ <progress>.

Mẹo: Luôn thêm thẻ <label> để có các phương pháp tiếp cận tốt nhất!

Hỗ trợ trình duyệt

Các số trong bảng chỉ định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ phần tử.

Phần tử
<meter>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
8.013.016.06.011.5

Các thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
formform_idChỉ định phần tử <meter> thuộc về dạng nào
highnumberChỉ định phạm vi được coi là giá trị cao
lownumberChỉ định phạm vi được coi là giá trị thấp
maxnumberChỉ định giá trị tối đa của phạm vi
minnumberChỉ định giá trị tối thiểu của phạm vi. Giá trị mặc định là 0
optimumnumberChỉ định giá trị nào là giá trị tối ưu cho gauge
valuenumberBắt buộc. Chỉ định giá trị hiện tại của gauge

Thuộc tính Global

Thẻ <meter> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <meter> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Không có.

Chủ Nhật, 23/04/2023 09:03
56 👨 254
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML