Thuộc tính Global trong HTML

Thuộc tính Global trong HTML

Các thuộc tính global là những thuộc tính có thể được sử dụng với tất cả mọi phần tử HTML.

Thuộc tínhMô tả
accesskeyChỉ định một phím tắt để kích hoạt/tập trung vào một phần tử
classChỉ định một hoặc nhiều classname cho một phần tử (tham chiếu đến một lớp trong một biểu định kiểu)
contenteditableChỉ định nội dung của một phần tử có thể chỉnh sửa được hay không
data-*Được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tùy chỉnh riêng tư cho trang hoặc ứng dụng
dirChỉ định hướng văn bản cho nội dung trong một phần tử
draggableChỉ định xem một phần tử có thể kéo được hay không
hiddenChỉ định rằng một phần tử chưa hoặc không còn phù hợp
idChỉ định một ID duy nhất cho một phần tử
langChỉ định ngôn ngữ của nội dung phần tử
spellcheckChỉ định xem phần tử có được kiểm tra chính tả và ngữ pháp hay không
styleChỉ định một kiểu CSS nội tuyến cho một phần tử
tabindexChỉ định thứ tự tab của một phần tử
titleChỉ định thông tin bổ sung về một phần tử
translateChỉ định nội dung của một phần tử có nên được dịch hay không
Chủ Nhật, 22/05/2022 10:26
531 👨 620
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML