Thuộc tính sự kiện HTML

HTML có khả năng cho phép các sự kiện kích hoạt những hành động trong trình duyệt, như khởi động JavaScript khi người dùng nhấp vào một phần tử.

Để tìm hiểu thêm về các sự kiện lập trình, vui lòng truy cập hướng dẫn JavaScript của Quantrimang.com.

Dưới đây là các thuộc tính sự kiện có thể được thêm vào những phần tử HTML để xác định các hành động sự kiện.

Thuộc tính sự kiện cửa sổ

Các sự kiện được kích hoạt cho đối tượng cửa sổ (áp dụng cho thẻ <body>):

Thuốc tínhGiá trịMô tả
onafterprintscriptScript được chạy sau khi tài liệu được in
onbeforeprintscriptScript được chạy trước khi tài liệu được in
onbeforeunloadscriptScript được chạy khi tài liệu sắp bị gỡ bỏ
onerrorscriptScript được chạy khi xảy ra lỗi
onhashchangescriptScript được chạy khi có những thay đổi đối với phần anchor của URL
onloadscriptBắt đầu sau khi load xong trang
onmessagescriptScript được chạy khi thông báo được kích hoạt
onofflinescriptScript được chạy khi trình duyệt bắt đầu hoạt động ngoại tuyến
ononlinescriptScript được chạy khi trình duyệt bắt đầu hoạt động trực tuyến
onpagehidescriptScript được chạy khi người dùng điều hướng khỏi một trang
onpageshowscriptScript được chạy khi người dùng điều hướng đến một trang
onpopstatescriptScript được chạy khi lịch sử của cửa sổ thay đổi
onresizescriptKích hoạt khi cửa sổ trình duyệt được thay đổi kích thước
onstoragescriptScript được chạy khi khu vực Web Storage được cập nhật
onunloadscriptKích hoạt khi một trang đã được loại bỏ (hoặc cửa sổ trình duyệt đã bị đóng)

Sự kiện biểu mẫu

Các sự kiện được kích hoạt bởi các hành động bên trong biểu mẫu HTML (áp dụng cho hầu hết mọi phần tử HTML, nhưng được sử dụng nhiều nhất trong những phần tử biểu mẫu):

Thuộc tínhGiá trịMô tả
onblurscriptKích hoạt thời điểm mà phần tử bị mất tiêu điểm
onchangescriptKích hoạt thời điểm khi giá trị của phần tử được thay đổi
oncontextmenuscriptScript được chạy khi menu ngữ cảnh được kích hoạt
onfocusscriptKích hoạt thời điểm khi phần tử được chọn
oninputscriptScript được chạy khi một phần tử được người dùng nhập vào
oninvalidscriptScript được chạy khi một phần tử không hợp lệ
onresetscriptKích hoạt khi nút Reset trong biểu mẫu được nhấp vào
onsearchscriptKích hoạt khi người dùng viết nội dung nào đó trong trường tìm kiếm (đối với <input="search">)
onselectscriptKích hoạt sau khi một số văn bản đã được chọn trong một phần tử
onsubmitscriptKích hoạt khi biểu mẫu được gửi

Sự kiện bàn phím

Thuộc tínhGiá trịMô tả
onkeydownscriptKích hoạt khi người dùng đang nhấn phím
onkeypressscriptKích hoạt khi người dùng nhấn một phím
onkeyupscriptKích hoạt khi người dùng nhả phím

Sự kiện chuột

Thuộc tínhGiá trịMô tả
onclickscriptKích hoạt khi nhấp chuột vào phần tử
ondblclickscriptKích hoạt khi nhấp đúp vào phần tử
onmousedownscriptKích hoạt khi nhấn nút chuột trên một phần tử
onmousemovescriptKích hoạt khi con trỏ chuột đang di chuyển trong khi nó ở trên một phần tử
onmouseoutscriptKích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển ra khỏi một phần tử
onmouseoverscriptKích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển qua một phần tử
onmouseupscriptKích hoạt khi nút chuột được nhả trên một phần tử
onmousewheelscriptKhông được chấp nhận. Sử dụng thuộc tính onwheel để thay thế
onwheelscriptKích hoạt khi con lăn chuột cuộn lên hoặc xuống trên một phần tử

Sự kiện kéo

Thuộc tínhGiá trịMô tả
ondragscriptScript được chạy khi một phần tử được kéo
ondragendscriptScript được chạy khi kết thúc thao tác kéo
ondragenterscriptScript được chạy khi một phần tử đã được kéo đến một mục tiêu thả hợp lệ
ondragleavescriptScript được chạy khi một phần tử rời khỏi mục tiêu thả hợp lệ
ondragoverscriptScript được chạy khi một phần tử đang được kéo qua một mục tiêu thả hợp lệ
ondragstartscriptScript được chạy khi bắt đầu thao tác kéo
ondropscriptScript được chạy khi phần tử kéo đang được thả
onscrollscriptScript được chạy khi thanh cuộn của một phần tử đang được cuộn

Sự kiện clipboard

Thuộc tínhGiá trịMô tả
oncopyscriptKích hoạt khi người dùng sao chép nội dung của một phần tử
oncutscriptKích hoạt khi người dùng cắt nội dung của một phần tử
onpastescriptKích hoạt khi người dùng dán một số nội dung vào một phần tử

Sự kiện media

Các sự kiện được kích hoạt bởi nội dung media như video, hình ảnh và âm thanh (áp dụng cho tất cả các phần tử HTML, nhưng phổ biến nhất trong các phần tử media, như <audio>, <embed>, <img>, <object><video>).

Thuộc tínhGiá trịMô tả
onabortscriptScript được chạy khi hủy bỏ
oncanplayscriptScript được chạy khi file đã sẵn sàng để bắt đầu phát (khi file đã đủ bộ đệm để bắt đầu)
oncanplaythroughscriptScript được chạy khi một file có thể được phát đến cuối mà không tạm dừng để lưu vào bộ đệm
oncuechangescriptScript được chạy khi cue thay đổi trong phần tử <track>
ondurationchangescriptScript được chạy khi độ dài của media thay đổi
onemptiedscriptScript được chạy khi có điều gì đó xấu xảy ra và file đột ngột không khả dụng (như ngắt kết nối bất ngờ)
onendedscriptScript được chạy khi nội dung media đã phát đến phần cuối (một sự kiện hữu ích cho các thông điệp như "cảm ơn đã lắng nghe")
onerrorscriptScript được chạy khi xảy ra lỗi khi file đang load
onloadeddatascriptScript được chạy khi dữ liệu media được tải
onloadedmetadatascriptScript được chạy khi dữ liệu meta (như kích thước và thời lượng) được load
onloadstartscriptScript được chạy ngay khi file bắt đầu load trước khi mọi thứ thực sự được load
onpausescriptScript được chạy khi media bị người dùng tạm dừng hoặc theo chương trình
onplayscriptScript được chạy khi media đã sẵn sàng để bắt đầu phát
onplayingscriptScript được chạy khi media thực sự đã bắt đầu phát
onprogressscriptScript được chạy khi trình duyệt đang trong quá trình lấy dữ liệu media
onratechangescriptScript được chạy mỗi khi tốc độ phát thay đổi (như khi người dùng chuyển sang chế độ chuyển động chậm hoặc tua nhanh)
onseekedscriptScript được chạy khi thuộc tính seeking được đặt thành false cho biết rằng việc tìm kiếm đã kết thúc
onseekingscriptScript được chạy khi thuộc tính seeking được đặt thành true cho biết rằng tìm kiếm đang hoạt động
onstalledscriptScript được chạy khi trình duyệt không thể tìm nạp dữ liệu media vì bất kỳ lý do gì
onsuspendscriptScript được chạy khi quá trình tìm nạp dữ liệu media bị dừng trước khi nó được load hoàn toàn vì bất kỳ lý do gì
ontimeupdatescriptScript được chạy khi vị trí phát đã thay đổi (như khi người dùng chuyển tiếp nhanh đến một điểm khác trên media)
onvolumechangescriptScript được chạy mỗi khi thay đổi âm lượng (bao gồm cả việc đặt âm lượng thành "mute")
onwaitingscriptScript được chạy khi nội dung media đã tạm dừng nhưng dự kiến sẽ tiếp tục (như khi nội dung media tạm dừng để đệm thêm dữ liệu)

Sự kiện khác

Thuộc tínhGiá trịMô tả
ontogglescriptKích hoạt khi người dùng mở hoặc đóng phần tử <details>
Thứ Năm, 05/05/2022 09:40
518 👨 697
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML