Thẻ HTML <span>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <span>

Thẻ <span> là một container nội tuyến được sử dụng để đánh dấu một phần văn bản hoặc một phần của tài liệu. Ví dụ, phần tử <span> được sử dụng để tô màu một phần văn bản:

<p>My mother has <span style="color:blue">blue</span> eyes.</p>

Thẻ <span> có thể dễ dàng được tạo kiểu bằng CSS hoặc được thao tác bằng JavaScript bằng thuộc tính class hoặc id.

Thẻ <span> rất giống với phần tử <div>, nhưng <div> là phần tử cấp khối và <span> là phần tử nội tuyến.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<span>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính Global

Thẻ <span> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <span> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Không có.

Thứ Tư, 14/02/2024 10:20
51 👨 71
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML