Thẻ HTML <section>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <section>

Thẻ <section> xác định một phần trong tài liệu. Ví dụ sau đây là hai phần trong một tài liệu:

<section>
<h2>Lịch sử WWF</h2>
<p>World Wide Fund for Nature (WWF) là một tổ chức quốc tế hoạt động về các vấn đề liên quan đến bảo tồn, nghiên cứu và phục hồi môi trường, trước đây có tên là Quỹ Động vật hoang dã Thế giới. WWF được thành lập vào năm 1961.</p>
</section>

<section>
<h2>Biểu tượng của WWF</h2>
<p>Gấu trúc đã trở thành biểu tượng của WWF. Logo gấu trúc nổi tiếng của WWF có nguồn gốc từ một chú gấu trúc tên Chi Chi được chuyển từ Vườn thú Bắc Kinh đến Vườn thú London vào cùng năm thành lập WWF.</p>
</section>

Hỗ trợ trình duyệt

Các số trong bảng chỉ định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ phần tử.

Phần tử
<section>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
5.09.04.05.011.5

Thuộc tính Global

Thẻ <section> cũng hỗ trợ thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <section> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <section> với các giá trị mặc định sau:

section {
  display: block;
}
Thứ Bảy, 30/12/2023 06:36
52 👨 160
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • inh inh
    inh inh k cho commen vi thàn minh nguyen them l may
    Thích Phản hồi 03:17 31/12
    ❖ HTML