Thẻ HTML <dialog>

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <dialog> xác định hộp thoại hoặc cửa sổ con. Ví dụ về cách sử dụng phần tử <dialog>:

<dialog open>Đây là một cửa sổ hộp thoại đang mở</dialog>

Phần tử <dialog> giúp bạn dễ dàng tạo các hộp thoại và phương thức pop-up trên một trang web.

Hỗ trợ trình duyệt

Các số trong bảng chỉ định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ phần tử.

Phần tử
<dialog>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
37.079.053.0*Không hỗ trợ24.0

* Không được hỗ trợ theo mặc định, nhưng có thể được kích hoạt trong about:config (đặt dom.dialog_element.enabled thành true).

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
openopenChỉ định rằng phần tử <dialog> đang hoạt động và người dùng có thể tương tác với nó

Thuộc tính global

Thẻ <dialog> cũng hỗ trợ các thuộc tính global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <dialog> cũng hỗ trợ các thuộc tính sự kiện trong HTML.

Chủ Nhật, 31/07/2022 10:07
549 👨 378
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML