Thẻ HTML <!--...-->

Ví dụ về một comment trong HTML:

<!--This is a comment. Comments are not displayed in the browser-->
<p>This is a paragraph.</p>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ HTML <!--...-->

Thẻ comment được sử dụng để chèn bình luận trong mã nguồn. Phần comment không được hiển thị trong trình duyệt.

Bạn có thể sử dụng comment để giải thích code của mình, điều này có thể giúp ích khi bạn chỉnh sửa mã nguồn sau này. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn có nhiều code.

Hỗ trợ trình duyệt

Thành phần
<!--...-->
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Mẹo và lưu ý

Bạn có thể sử dụng thẻ comment để "ẩn" các script khỏi trình duyệt mà không có hỗ trợ script (vì vậy chúng sẽ không hiển thị dưới dạng  plain text):

<script type="text/javascript">
<!--
function displayMsg() {
  alert("Hello World!")
}
//-->
</script> 

Lưu ý: Hai dấu gạch chéo về phía trước ở cuối dòng comment (//) là biểu tượng comment JavaScript. Điều này ngăn không cho JavaScript thực thi thẻ -->.

Các thuộc tính tiêu chuẩn

Thẻ comment không hỗ trợ bất kỳ thuộc tính tiêu chuẩn nào.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ comment không hỗ trợ bất kỳ thuộc tính sự kiện nào.

Thứ Ba, 17/05/2022 09:31
533 👨 439
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML