Thẻ HTML <bdi>

Định nghĩa và cách sử dụng

BDI là viết tắt của Bi-Directional Isolation. Thẻ <bdi> cô lập một phần văn bản có thể được định dạng theo hướng khác với văn bản khác bên ngoài nó.

Ví dụ sau tách tên người dùng khỏi cài đặt hướng văn bản xung quanh:

<ul>
  <li>User <bdi>hrefs</bdi>: 60 points</li>
  <li>User <bdi>jdoe</bdi>: 80 points</li>
  <li>User <bdi>إيان</bdi>: 90 points</li>
</ul>

Phần tử này hữu ích khi nhúng nội dung do người dùng tạo với hướng văn bản không xác định.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<bdi>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
16.079.010.0Không hỗ trợ15.0

Thuộc tính Global

Thẻ <bdi> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <bdi> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Thứ Năm, 26/05/2022 10:48
559 👨 436
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML