Thẻ HTML <select>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <select>

Phần tử <select> được sử dụng để tạo danh sách drop-down. Ví dụ sau tạo danh sách drop-down với 4 tùy chọn:

<label for="cars">Chọn một loại xe hơi:</label>

<select name="cars" id="cars">
 <option value="volvo">Volvo</option>
 <option value="saab">Saab</option>
 <option value="mercedes">Mercedes</option>
 <option value="audi">Audi</option>
</select>

Phần tử <select> thường được sử dụng nhiều nhất trong một biểu mẫu để thu thập thông tin đầu vào của người dùng.

 • Thuộc tính name là cần thiết để tham chiếu dữ liệu biểu mẫu sau khi biểu mẫu được gửi (nếu bạn bỏ qua thuộc tính tên, sẽ không có dữ liệu nào từ danh sách drop-down được gửi).
 • Thuộc tính id là cần thiết để liên kết danh sách drop-down với nhãn.
 • Thẻ <option> bên trong phần tử <select> xác định các tùy chọn có sẵn trong danh sách drop-down.

Mẹo: Luôn thêm thẻ <label> để có các phương pháp trợ năng tốt nhất!

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<select>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
autofocusautofocusChỉ định rằng danh sách drop-down sẽ tự động được focus khi load trang
disableddisabledChỉ định rằng danh sách drop-down sẽ bị vô hiệu hóa
formform_idXác định danh sách drop-down thuộc về mẫu nào
multiplemultipleChỉ định rằng nhiều tùy chọn có thể được chọn cùng một lúc
namenameXác định tên cho danh sách drop-down
requiredrequiredChỉ định rằng người dùng được yêu cầu chọn một giá trị trước khi gửi biểu mẫu
sizenumberXác định số lượng tùy chọn hiển thị trong danh sách drop-down

Thuộc tính Global

Thẻ <select> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <select> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ khác

Ví dụ sau sử dụng <select> với thẻ <optgroup>:

<label for="cars">Chọn một loại xe hơi:</label>
<select name="cars" id="cars">
 <optgroup label="Xe hơi Thụy Điển">
  <option value="volvo">Volvo</option>
  <option value="saab">Saab</option>
 </optgroup>
 <optgroup label="Xe hơi Đức">
  <option value="mercedes">Mercedes</option>
  <option value="audi">Audi</option>
 </optgroup>
</select>

Cài đặt CSS mặc định

Không có

Thứ Hai, 01/01/2024 07:08
54 👨 132
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • MINH TRANG TRẦN THIÊN
  MINH TRANG TRẦN THIÊN

  Nhớ bà xã mình lắm 😌

  Thích Phản hồi 12:42 07/01
  ❖ HTML