Thẻ HTML <blockquote>

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <blockquote> chỉ định một phần được trích dẫn từ một nguồn khác.

<blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html">
For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world's leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally.
</blockquote>

Trình duyệt thường thụt lề các phần tử <blockquote> (xem ví dụ bên dưới để biết cách loại bỏ thụt lề).

Mẹo và lưu ý

Mẹo: Sử dụng <q> cho các trích dẫn nội dòng (ngắn).

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<blockquote>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
citeURLChỉ định nguồn trích dẫn

Thuộc tính Global

Thẻ <blockquote> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <blockquote> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ khác

Sử dụng CSS để loại bỏ thụt lề khỏi phần tử blockquote:

<html>
<head>
<style>
blockquote {
  margin-left: 0;
}
</style>
</head>
<body>

<p>Here is a quote from WWF's website:</p>

<blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html">
For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world's leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally.
</blockquote>

</body>
</html>

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <blockquote> với các giá trị mặc định sau:

blockquote {
  display: block;
  margin-top: 1em;
  margin-bottom: 1em;
  margin-left: 40px;
  margin-right: 40px;
}
Thứ Bảy, 28/05/2022 08:48
559 👨 709
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML