Thẻ audio trong HTML

Phần tử <audio> trong HTML được sử dụng để phát file âm thanh trên trang web.

Phần tử <audio> trong HTML

Để phát file âm thanh trong HTML, hãy sử dụng phần tử <audio>:

Ví dụ:

<audio controls>
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
Your browser does not support the audio element.
</audio>

Cách hoạt động của thẻ audio trong HTML

Thuộc tính controls thêm các chức năng điều khiển âm thanh, như phát, tạm dừng và âm lượng.

Phần tử <source> cho phép bạn chỉ định các file âm thanh thay thế mà trình duyệt có thể chọn. Trình duyệt sẽ sử dụng định dạng được nhận dạng đầu tiên.

Phần văn bản giữa thẻ <audio></audio> sẽ chỉ được hiển thị trong các trình duyệt không hỗ trợ phần tử <audio>.

Thuộc tính autoplay trong thẻ HTML <audio>

Để tự động bắt đầu phát file âm thanh, hãy sử dụng thuộc tính autoplay:

Ví dụ:

<audio controls autoplay>
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
Your browser does not support the audio element.
</audio>

Lưu ý: Trong hầu hết các trường hợp, trình duyệt Chromium không cho phép tự động phát. Tuy nhiên, quá trình tự động phát bị tắt tiếng lại luôn được cho phép.

Thêm muted sau autoplay để file âm thanh của bạn bắt đầu tự động phát (nhưng tắt tiếng):

Ví dụ:

<audio controls autoplay muted>
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
Your browser does not support the audio element.
</audio>

Hỗ trợ trình duyệt

Các số trong bảng chỉ định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ phần tử <audio>.

Phần tử
<audio>
ChromeEdgeFirefoxSafariOpera
4.09.03.54.010.5

Các định dạng âm thanh HTML

Có 3 định dạng âm thanh được hỗ trợ: MP3, WAVOGG. Trình duyệt hỗ trợ các định dạng khác nhau là:

Trình duyệtMP3WAVOGG
Edge/IECÓ*CÓ*
Chrome
Firefox
SafariKHÔNG
Opera

* Từ Edge 79

Các loại file media

Định dạng fileLoại file media
MP3audio/mpeg
OGGaudio/ogg
WAVaudio/wav

Phương thức, Thuộc tính và Sự kiện

HTML DOM xác định các phương thức, thuộc tính và sự kiện cho phần tử <audio>.

Điều này cho phép bạn load, phát và tạm dừng âm thanh cũng như đặt thời lượng và âm lượng. Ngoài ra còn có các sự kiện DOM có thể thông báo cho bạn khi âm thanh bắt đầu phát, bị tạm dừng, v.v...

Tag âm thanh HTML

TagMô tả
<audio>Xác định nội dung âm thanh
<source>Xác định nhiều tài nguyên cho các phần tử media, chẳng hạn như <video><audio>
Thứ Tư, 27/04/2022 08:40
522 👨 1.743
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML