Thẻ chú thích trong HTML

Thẻ chú thích được dùng để chèn bình luận vào đoạn mã nguồn của HTML.

Thẻ Comment trong HTML

Bạn có thể thêm bình luận vào đoạn mã trong HTML bằng cách sử dụng cú pháp dưới đây.

<!-- Viết chú thích của bạn tại đây -->

Lưu ý là thẻ mở có dấu chấm than (!) nhưng thẻ đóng thì không có. Các chú thích này sẽ không được hiển thị lên trình duyệt nhưng có thể giúp mã nguồn HTML dễ theo dõi hơn, bạn có thể thêm bình luận, nhắc nhở, chú thích…

<!-- Bình luận gì đó vào đây -->

<p>Quản trị mạng là trang...</p>

<!-- Nhớ điền nốt thông tin vào chỗ trống -->

Các ghi chú này cũng rất hữu ích khi cần sửa lỗi HTML, ví dụ như nói rõ từng dòng mã phải làm gì.

<!-- Đừng hiển thị thế này

<img border="0" src="pic_quantrimangcom.jpg" alt="Quantrimang.com"> -->

Bài trước: Các phần tử trích dẫn trong HTML

Bài sau: Màu sắc trong HTML

Thứ Sáu, 10/05/2019 12:36
43 👨 5.033
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML