Thẻ HTML <data>

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <data> được sử dụng để thêm bản dịch mà máy có thể đọc được của một nội dung nhất định.

<ul>
  <li><data value="21053">Cherry Tomato</data></li>
  <li><data value="21054">Beef Tomato</data></li>
  <li><data value="21055">Snack Tomato</data></li>
</ul>

Phần tử này cung cấp cả giá trị máy đọc được cho bộ xử lý dữ liệu và giá trị con người có thể đọc được để hiển thị trong trình duyệt.

Mẹo: Nếu nội dung liên quan đến thời gian hoặc ngày tháng, hãy sử dụng phần tử <time> thay thế.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<data>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
62.013.022.0Không hỗ trợ49.0

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
valuemachine-readable formatChỉ định bản dịch mà máy có thể đọc được nội dung của phần tử

Thuộc tính Global

Thẻ <data> cũng hỗ trợ thuộc tính Global trong HTML.

Thứ Ba, 07/06/2022 08:53
4,969 👨 463
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML