Thẻ HTML <bdo>

Định nghĩa và cách sử dụng

BDO là viết tắt của Bi-Directional Override.

Thẻ <bdo> được sử dụng để ghi đè hướng văn bản hiện tại.

Ví dụ, chỉ định hướng văn bản:

<bdo dir="rtl">
This text will go right-to-left.
</bdo>

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
< bdo >
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
dirltr
rtl
Cần thiết. Chỉ định hướng của văn bản bên trong phần tử <bdo>

Thuộc tính Global

Thẻ <bdo> cũng hỗ trợ thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <bdo> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <bdo> với các giá trị mặc định sau:

bdo {
  unicode-bidi: bidi-override;
}
Thứ Sáu, 27/05/2022 08:52
576 👨 451
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML