Cách tạo Slide Master trên PowerPoint

Tạo theme mới cho silde

Mỗi Slide Master là giao diện chung cho toàn bộ slide nhánh, từng slide nhánh sẽ có bố cục khác nhau dựa trên định dạng chung của Slide Master. Như vậy với Slide Master người dùng sẽ định dạng chung cho toàn slide, hay những slide mới thêm vào, tiết kiệm thời gian định dạng và thao tác nhanh hơn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách tạo Slide Master trên PowerPoint.

Slide Master trong PowerPoint là gì?

Slide Master trong PowerPoint là slide chính xác định và thiết lập bố cục, màu sắc, phông chữ, hình nền, hiệu ứng và hầu hết mọi thứ khác cho các slide theo sau nó. Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với phông chữ hoặc upload logo trong Slide Master - chúng sẽ tự động được áp dụng cho tất cả các slide bên dưới.

Hãy coi Slide Master là điểm bắt đầu nơi bạn xác định các nguyên tắc thiết kế cho toàn bộ bbài thuyết trình PowerPoint của mình.

Khi bạn kích hoạt và thiết kế Slide Master, bạn có thể thực hiện các thay đổi ngay lập tức cho toàn bộ bài thuyết trình của mình thay vì lặp lại các thay đổi tương tự cho từng slide một.

Để bật Slide Master và bắt đầu tùy chỉnh, hãy vào View > Slide Master.

Công dụng chính của Slide Master bao gồm:

  • Thay đổi phông chữ trên tất cả các slide: Hãy nhớ rằng bạn cần ở trong tab Slide Master để thực hiện các thay đổi chung cho bài thuyết trình của mình.
  • Thay đổi màu trên tất cả các slide: Việc thay đổi màu sắc trong Slide Master xảy ra bằng cách thay đổi toàn bộ bảng màu cho bài thuyết trình, bao gồm các màu nhấn chính, màu phụ, v.v... Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh chúng để có thể áp dụng màu sắc thương hiệu của riêng mình nhằm có một thiết kế nhất quán.
  • Thay đổi nền trên tất cả các slide: Tương tự như các cài đặt khác, bạn có thể thay đổi ngay màu nền của tất cả các slide của mình chỉ bằng một thao tác. Điều tốt là bạn vẫn có thể thay đổi nền của các slide đơn bên dưới Slide Master của mình để có đủ sự linh hoạt ở đó.

Hướng dẫn nhanh

  • Tạo Slide Master trên PowerPoint: Tại giao diện slide đầu tiên, nhấn vào View > Slide Master. Click vào slide đầu tiên trên nhánh Slide Master để tiến hành định dạng cho slide. Định dạng cho slide tùy theo nhu cầu. Sau khi định dạng xong, nhấn vào Close master để hoàn tất việc tạo Slide Master. Nhấn vào tab Home, chọn New Slide và các slide sẽ được áp dụng định dạng của Slide Master đã tạo.
  • Tạo 1 định dạng Slide Master khác: Nhấn vào View và chọn Slide Master. Slide Master đã tạo trước đó sẽ hiển thị. Bỏ qua slide đầu tiên rồi chọn slide khác bên dưới để thay định dạng. Thêm các nội dung khác theo định dạng slide muốn dùng. Sau khi thay đổi định dạng xong cũng nhấn vào Close Slide Master. Quay lại tab Home nhấn vào New Slide.
  • Lưu định dạng Slide Master: Nhấn vào tab Design, nhìn xuống mục Themes, nhấn vào biểu tượng tam giác xuống để mở rộng tùy chọn. Nhấn vào Save Current Theme để lưu lại định dạng hiện tại. Giao diện lưu theme hiển thị, đặt tên cho theme, nhấn Save. Để sử dụng theme đã lưu, nhấn vào Design > biểu tượng tam giác xổ xuống > Browse for Theme… Tìm tới thư mục lưu trữ theme rồi nhấn vào theme muốn sử dụng.

Hướng dẫn chi tiết

1. Cách tạo Slide Master trên PowerPoint

Bước 1:

Tại giao diện slide đầu tiên trên PowerPoint, bạn nhấn vào View và chọn tiếp Slide Master.

Nhấn Slide Master

Xuất hiện nhánh Slide Master như hình dưới đây. Click vào slide đầu tiên để tiến hành định dạng cho slide.

Tạo định dạng slide

Bước 2:

Bạn định dạng cho slide, chèn các nội dung mà mình muốn như chèn hình ảnh, khung hình, chỉnh định dạng chữ, chèn hình ảnh, logo,… Tùy theo nhu cầu của người dùng mà chúng ta định dạng slide đầu tiên để sử dụng.

Thêm nội dung slide

Sau khi đã định dạng xong slide đầu tiên nhấn vào Close master hoàn tất việc tạo Slide Master.

Đóng Slide Master

Bước 3:

Bây giờ khi bạn nhấn vào tab Home, chọn New Slide và sẽ thấy các slide được áp dụng định dạng của Slide Master đã tạo.

Danh sách slide

Khi bạn tạo slide mới thì định dạng sẽ được áp dụng ngay cho các slide mới thêm đó. Như trong hình 3 slide đều chung 1 định dạng, mà không cần phải tạo cho từng slide.

Như vậy người dùng đã rút ngắn thời gian và thao tác khi định dạng slide trên PowerPoint.

Dùng định dạng slide đã tạo

2. Cách tạo 1 định dạng Slide Master khác

Khi bạn tạo 1 Slide Master thì những slide khác sẽ đều được áp dụng định dạng đó. Tuy nhiên trong khi trình bày nội dung, đôi khi bạn yêu cầu 1 vài slide có định dạng khác so với Slide Master ban đầu.

Bước 1:

Chúng ta cũng nhấn vào View và chọn Slide Master. Khi đó sẽ hiển thị Slide Master đã tạo trước đó. Bỏ qua slide đầu tiên rồi chọn slide khác bên dưới để thay định dạng.

Chỉnh định dạng slide khác

Người dùng nhập thêm các nội dung khác theo định dạng slide muốn dùng. Chẳng hạn thêm hình ảnh vào slide mới.

Thêm nội dung

Bước 2:

Sau khi thay đổi định dạng xong cũng nhấn vào Close Slide Master. Quay lại tab Home nhấn vào New Slide và sẽ thấy slide mới tạo định dạng khác.

Slide định dạng mới

Bước 3:

Nhấn vào slide muốn dùng đó và sẽ thấy slide có định dạng khác hiển thị cùng với những slide chung định dạng.

Như vậy trong 1 Slide Master chúng ta có thể tạo nhiều định dạng khác nhau, dựa trên cơ sở định dạng của slide đầu tiên.

Chọn slide định dạng mới

3. Cách lưu định dạng Slide Master

Để sử dụng Slide Master đã tạo cho những lần làm slide sau này, người dùng nên lưu Slide Master lại.

Bước 1:

Nhấn vào tab Design rồi nhìn xuống mục Themes nhấn vào biểu tượng tam giác xuống để mở rộng tùy chọn.

Mở mục Theme

Nhấn vào Save Current Theme để lưu lại định dạng hiện tại.

Lưu theme

Bước 2:

Hiển thị giao diện lưu theme, đặt tên cho theme này và nhấn Save. Theo mặc định theme sẽ được lưu tại thư mục C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Templates. Nhưng bạn có thể chọn sang thư mục khác để lưu.

Đặt tên cho theme

Bước 3:

Để sử dụng theme đã lưu, nhấn vào Design rồi nhấn vào biểu tượng tam giác xổ xuống và chọn Browse for Theme…

Mở theme đã lưu

Bước 2:

Tìm tới thư mục lưu trữ theme rồi nhấn vào theme muốn sử dụng.

Chọn theme đã lưu

Ngay sau đó chúng ta sẽ thấy theme đã tạo lúc trước, bao gồm slide cùng và khác định dạng.

Slide Master đã tạo

Như vậy chúng ta đã tạo được Slide Master trên PowerPoint để sử dụng những khi cần. Bạn chỉ cần tạo định dạng cho slide một lần đầu tiên, những lần sau chỉ cần sử dụng rồi thêm nội dung khác để hoàn chỉnh cho bài thuyết trình.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

Thứ Hai, 21/11/2022 17:47
4,219 👨 190.164
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft PowerPoint