Code JavaScript tạo biểu đồ hình tròn kèm chú giải

Chú giải trong biểu đồ hình tròn được hiển thị cho từng điểm dữ liệu thay vì dạng chuỗi. Tại sao lại như vậy? Vì từng phần trong biểu đồ hình tròn được chia tỷ lệ theo đóng góp của chúng vào tổng số. Bạn cũng có thể đính kèm sự kiện vào chú giải biểu đồ hoặc đồ thị.

Ví dụ bên dưới minh họa một mẫu biểu đồ hình tròn kèm chú giải có thể click được tạo bằng JavaScript. Bài viết cũng cung cấp mã nguồn cho người dùng chỉnh sửa trên trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Code biểu đồ hình tròn kèm chú giải

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	exportEnabled: true,
	animationEnabled: true,
	title:{
		text: "Quỹ hoạt động của tiểu bang"
	},
	legend:{
		cursor: "pointer",
		itemclick: explodePie
	},
	data: [{
		type: "pie",
		showInLegend: true,
		toolTipContent: "{name}: <strong>{y}%</strong>",
		indexLabel: "{name} - {y}%",
		dataPoints: [
			{ y: 26, name: "Hỗ trợ giáo dục", exploded: true },
			{ y: 20, name: "Hỗ trợ y tế" },
			{ y: 5, name: "Nợ/Vốn" },
			{ y: 3, name: "Các quan chức được bầu chọn" },
			{ y: 7, name: "Đại học" },
			{ y: 17, name: "Hành pháp" },
			{ y: 22, name: "Hỗ trợ địa phương khác"}
		]
	}]
});
chart.render();
}

function explodePie (e) {
	if(typeof (e.dataSeries.dataPoints[e.dataPointIndex].exploded) === "undefined" || !e.dataSeries.dataPoints[e.dataPointIndex].exploded) {
		e.dataSeries.dataPoints[e.dataPointIndex].exploded = true;
	} else {
		e.dataSeries.dataPoints[e.dataPointIndex].exploded = false;
	}
	e.chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Giống như mọi mẫu biểu đồ được tạo bằng JavaScript khác. Bạn có thể thay đổi một số thuộc tính để tạo được biểu đồ hình tròn như ý muốn. Ví dụ:

  • horizontalAlign: Căn chỉnh theo chiều ngang
  • verticalAlign: Căn chỉnh theo chiều dọc
  • Itemclick: Click vào chú giải để hiện sự kiện
  • explodeOnClick: Click để xem chi tiết
  • startAngle: Thay đổi góc
  • indexLabel: Nhãn chỉ mục

Trên đây là mẫu code JavaScript tạo biểu đồ hình tròn kèm chú thích đơn giản cho người mới bắt đầu. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Thứ Hai, 13/03/2023 11:53
51 👨 364
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript