Code JavaScript tạo biểu đồ thu phóng với tính năng Zoom & Pan

Giống như các mẫu biểu đồ khác trong CanvasChart, biểu đồ bong bóng hỗ trợ tính năng zoom & pan (thu phóng và xoay). Zooming rất hữu ích khi có số lượng lớn điểm dữ liệu trong biểu đồ. Bạn cũng có thể điều hướng qua biểu đồ/đồ thị sau khi phóng to nó bằng tính năng xoay.

Ví dụ bên dưới minh họa một mẫu biểu đồ bong bóng được tạo bằng JavaScript có tính năng thu phóng và xoay biểu đồ. Bài viết cũng bao gồm mã nguồn JavaScript cho bạn chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Mẫu biểu đồ bong bóng có tính năng Zoom và Pan

<html>
<head>  
<script>
window.onload = function () {
var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	zoomEnabled: true,
	theme: "light2",
	title:{
		text: "Việc làm trong ngành nông nghiệp so với đất nông nghiệp và dân số"
	},
	axisX: {
		title:"Việc làm - Nông nghiệp",
		suffix: "%",
		minimum: 0,
		maximum: 61,
		gridThickness: 1
	},
	axisY:{
		title: "Đất nông nghiệp (triệu sq. km)",
		suffix: "mn"
	},
	data: [{
		type: "bubble",
		toolTipContent: "<b>{name}</b><br/>Việc làm: {x}% <br/> Đất nông nghiệp: {y}mn sq. km<br/> Dân số: {z}mn",
		dataPoints: [
			{ x: 39.6, y: 5.225, z:1347, name:"Trung Quốc" },
			{ x: 3.3, y: 4.17, z:21.49, name:"Úc" },
			{ x: 1.5, y: 4.043, z:304.09, name:"Mỹ" },
			{ x: 17.4, y: 2.647, z:2.64, name:"Brazil" },
			{ x: 8.6, y: 2.154, z:141.95, name:"Nga" },
			{ x: 52.98, y: 1.797, z:1190.86, name:"Ấn Độ" },
			{ x: 4.3, y: 1.735, z:26.16, name:"Ả Rập Xê-út" },
			{ x: 1.21, y: 1.41, z:39.71, name:"Argentina" },
			{ x: 5.7, y: .993, z:48.79, name:"SA" },
			{ x: 13.1, y: 1.02, z:110.42, name:"Mexico" },
			{ x: 2.4, y: .676, z:33.31, name:"Canada" },
			{ x: 2.8, y: .293, z:64.37, name:"Pháp" },
			{ x: 3.8, y: .46, z:127.70, name:"Nhật Bản" },
			{ x: 40.3, y: .52, z:234.95, name:"Indonesia" },
			{ x: 42.3, y: .197, z:68.26, name:"Thái Lan" },
			{ x: 31.6, y: .35, z:78.12, name:"Ai Cập" },
			{ x: 1.1, y: .176, z:61.39, name:"Vương quốc Anh" },
			{ x: 3.7, y: .144, z:59.83, name:"Ý" },
			{ x: 1.8, y: .169, z:82.11, name:"Đức" }
		]
	}]
});
chart.render();
 
}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Bạn thoải mái điều chỉnh các thuộc tính trong code JavaScript tạo biểu đồ bong bóng trên để có kết quả như ý muốn. Ví dụ:

  • Bật Zoom và Pan bằng zoomEnabled.
  • Phóng to/thu nhỏ dọc theo trục X, Y hoặc cả hai trục bằng zoomType.
  • Mở thanh công cụ bằng toolbar.
  • Thay đổi màu sắc bằng color.
  • Điều chỉnh độ mờ khi lấp đầy bằng fillOpacity.
  • Màu đường viền đánh dấu bằng markerBorderColor.
  • Độ dày đường viền đánh dấu bằng markerBorderThickness.
Thứ Bảy, 29/04/2023 08:55
31 👨 172
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript