Code JavaScript tạo mẫu biểu đồ/đồ thị box & whisker với màu tùy chỉnh

Bạn có thể dễ dàng tùy biến biểu đồ box & whisker qua các lựa chọn được CanvasJS cung cấp. Bạn dễ dàng chỉnh sửa hộp trên và dưới bằng các màu khác nhau. Thư viện cũng cung cấp lựa chọn thay đổi dòng Median/Mean, Whisker và Stem bằng màu sắc và độ dày.

Ví dụ bên dưới minh họa một mẫu biểu đồ box & whisker có thể tùy chỉnh màu sắc cho hộp trên và dưới được tạo bằng JavaScript. Bạn cũng sẽ có mã nguồn dể chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Code biểu đồ hộp có thể điều chỉnh màu sắc

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	title:{
		text: "Mức lương hàng năm - Mỹ"
	},
	axisY: {
		title: "Lương hàng nằm (USD)",
		prefix: "$",
		interval: 40000
	},
	data: [{
		type: "boxAndWhisker",
		upperBoxColor: "#FFC28D",
		lowerBoxColor: "#9ECCB8",
		color: "black",
		yValueFormatString: "$#,##0",
		dataPoints: [
			{ label: "Điều dưỡng viên", y: [46360, 55320, 82490, 101650, 71000] },
			{ label: "Lập trình web", y: [83133, 91830, 115828, 128982, 101381] },
			{ label: "Phân tích hệ thống", y: [51910, 60143, 115056, 135450, 85800] },	
			{ label: "Kỹ sư ứng dụng", y: [63364, 71653, 91120, 100556, 80757] },
			{ label: "Kỹ sư hàng không", y: [82725, 94361, 118683, 129191, 107142] },
			{ label: "Nha sĩ", y: [116777, 131082, 171679, 194336, 146794] }
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://cdn.canvasjs.com/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tinh chỉnh biểu đồ

Nếu muốn tạo biểu đồ hộp như ý muốn, bạn có thể thay đổi các thuộc tính trong code JavaScript. Ví dụ:

 • upperBoxColor: Màu hộp trên
 • lowerBoxColor: Màu hộp dưới
 • lineColor: Màu đường kẻ
 • stemColor: Màu stem
 • whiskerColor: Màu whisker
 • stemThickness: Độ dày stem
 • color: Màu sắc
 • lineDashType: Kiểu gạch nét
 • lineThickness: Độ dày đường kẻ
Thứ Năm, 11/05/2023 16:40
51 👨 259
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ JavaScript