Hàm YEAR trong SQL Server

Hàm YEAR trong SQL Server là gì? Cách lấy năm trong SQL Server như thế nào? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu nhé!

Các hàm ngày tháng cho phép lập trình viên xử lý hiệu quả dữ liệu liên quan tới thời gian. Trong khi làm việc với cơ sở dữ liệu, định dạng các hàm ngày tháng & thời gian sẽ được kết hợp trong khi chèn dữ liệu vào bảng. Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về YEAR trong SQL Server.

Hàm YEAR sẽ giúp bạn tính tuổi trong SQL Server và nhiều hơn thế nữa.

Tính năng nổi bật của hàm YEAR:

  • Hàm này được dùng để tìm năm cho ngày tháng được chỉ định.
  • Hàm này nằm trong danh mục các hàm ngày tháng.
  • Hàm này chỉ chấp nhận một tham số, ví dụ: ngày tháng.
  • Hàm này cũng có thể bao gồm thời gian với ngày tháng được xác định.

Mô tả

Hàm YEAR trong SQL Server trả về một số nguyên có 4 chữ số là giá trị năm trong mốc thời gian được truyền vào.

Cú pháp

Để sử dụng hàm YEAR trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

YEAR (thoigian)

Tham số:

  • thoigian: thời gian bạn muốn lấy ra giá trị năm có 4 chữ số.

Lưu ý:

  • Hàm YEAR trả về kết quả dưới dạng giá trị số nguyên.
  • Xem thêm hàm DATENAMEDATEPART trả về kết quả tương tự.
  • YEAR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về hàm YEAR trong SQL Server.

SELECT YEAR ('2019/04/28');
Result: 2019

SELECT YEAR ('2020/03/31 10:05');
Result: 2020

SELECT YEAR ('2021/04/01 10:05:18.621');
Result: 2021

Nhìn chung, hàm YEAR của SQL Server không quá khó dùng. Bạn chỉ cần nắm được công thức và những nguyên tắc cần nhớ để áp dụng đúng trường hợp là có thể sử dụng được ngay. Nhờ hàm này, bạn dễ dàng tính tuổi hay tính thời gian khi lập trình.

Bài trước: Hàm MONTH trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm CAST trong SQL Server

Thứ Bảy, 04/11/2023 11:10
54 👨 30.377
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server