Sử dụng chú thích trong SQL Server

Comment trong SQL Server là gì? Cách ghi chú trong SQL Server như thế nào? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu nhé!

Comment trong SQL Server là gì?

Comment là một lời giải thích hay chú thích mà lập trình viên có thể đọc, thường được sử dụng ở các lệnh SQL và không ảnh hưởng tới quá trình thực thi chúng. Nó được dùng để tạo các lệnh SQL dễ hiểu hơn cho con người. Bạn có thể bao gồm lệnh ở giữa bất kỳ từ khóa, tham số hoặc dấu câu trong một lệnh. Trong khi phân tích code SQL, engine SQL Server thường bỏ qua chúng. Nó rất quan trọng trong các truy vấn SQL giống như những ngôn ngữ lập trình khác.

Một số ví dụ về cách dùng chú thích trong SQL Server là:

  • Nó có thể được dùng để gắn nhãn một phần code nhằm giúp người khác dễ hiểu hơn.
  • Nó cũng cho phép bạn chỉnh sửa dữ liệu sau đó, khi loại bỏ cột hiện trong kết quả của lệnh SELECT nhưng vẫn giữ nguyên tên ở truy vấn.
  • Để kiểm tra dữ liệu và hiệu suất, vô hiệu hóa các dòng của mệnh đề WHERE.

Cách comment trong SQL Server được viết dưới 3 dạng:

  • Chú thích một dòng
  • Chú thích nhiều dòng
  • Chú thích trên cùng dòng lệnh

Cú pháp sử dụng chú thích

Có hai cú pháp có thể sử dụng để tạo chú thích trong câu lệnh SQL:

Sử dụng kí hiệu --

Cách dùng như sau:

-- chú thích tại đây

Trong SQL Server, chú thích bắt đầu bằng ký hiệu -- phải nằm ở cuối câu lệnh và bắt buộc ngắt dòng sau khi kết thúc chú thích.

Sử dụng kí hiệu / ** /

Cách dùng như sau:

/* chú thích tại đây */

Trong SQL Server, chú thích bắt đầu bằng ký hiệu / * và kết thúc bằng * / có thể dùng ở bất kỳ đâu trong câu lệnh SQL. Chú thích này có thể trải dài trên vài dòng.

Ví dụ chú thích một dòng

Chú thích một dòng có thể xuất hiện theo nhiều kiểu khác nhau. Nó có thể nằm ngay giữa câu lệnh hoặc kết thúc câu lệnh, thậm chí nằm riêng biệt trên một dòng. Cụ thể ta có thể theo dõi những ví dụ sau:

Chú thích xuất hiện ở giữa câu lệnh:

SELECT /* Tác giả: quantrimang.com */ employee_id, last_name
FROM employees;

Chú thích xuất hiện khi kết thúc câu lệnh:

SELECT employee_id, last_name /* Tác giả: quantrimang.com */
FROM employees;

Hoặc:

SELECT employee_id, last_name -- Tác giả: quantrimang.com
FROM employees;

Chú thích nằm riêng biệt trên một dòng:

SELECT employee_id, last_name
/* Tác giả: quantrimang.com */
FROM employees;

Ví dụ chú thích trải dài trên nhiều dòng

Trong SQL Server, bạn hoàn toàn có thể viết nhận xét, chú thích trên nhiều dòng trong khi sử dụng các câu lệnh SQL. Một ví dụ như sau:

SELECT employee_id, last_name
/*
* Tác giả: quantrimang.com
* Mục đích: Hiển thị chú thích trải trên nhiều dòng trong câu lệnh SQL
*/
FROM employees;

Chú thích của ví dụ vừa thực hiện nằm trên bốn dòng của màn hình làm việc.

Hoặc bạn có thể sử dụng cú pháp này:

SELECT employee_id, last_name /* Tác giả: quantrimang.com
Mục đích: Hiển thị chú thích trải trên nhiều dòng trong câu lệnh SQL. */
FROM employees;

Chú thích trên cùng dòng lệnh

Chú thích trên cùng dòng lệnh là phần mở rộng của các bình luận trên nhiều dòng. Chú thích có thể được lưu ở giữa các lệnh và được đặt giữa ‘/*’ và ‘*/’.

Cú pháp:

SELECT * FROM /* Customers; */

Giả sử một bảng có thứ tự tên và đang tìm nạp customer_name.

Truy vấn:

SELECT customer_name, 
/* Cột này chứa tên của khách hàng / order_date / 
Cột này chứa ngày đặt đơn hàng */ FROM orders;

Ví dụ khác:

Chú thích trên nhiều dòng ->
/* SELECT * FROM Students;
SELECT * FROM STUDENT_DETAILS;
SELECT * FROM Orders; */
SELECT * FROM Articles; 

Chú thích trên cùng một dòng ->
SELECT * FROM Students;
SELECT * FROM /* STUDENT_DETAILS;
SELECT * FROM Orders;
SELECT * FROM */ Articles; 

Việc đánh dấu, nhận xét bên cạnh câu lệnh bằng chú thích giúp bạn dễ hiểu, dễ kiểm soát cũng như khắc phục lỗi cho bài làm của mình một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Chúc các bạn thành công!

Bài trước: Tìm User trong SQL Server

Bài tiếp: LITERAL (Hằng) trong SQL Server

Thứ Ba, 07/11/2023 17:22
54 👨 21.637
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server