Cách khởi động và dừng các dịch vụ trong MS SQL Server

Cách mở SQL Server Configuration Manager không khó. Dưới đây là mọi điều bạn cần biết về cách mở SQL Server và các dịch vụ khác của nó.

Xử lý các dịch vụ SQL Server có thể là một nhiệm vụ khó khăn với nhiều người, nhất là ai còn thiếu kiến thức về quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Nếu là một DBA, có thể bạn nghĩ nói như vậy hơi quá nhưng thực tế có rất nhiều trường hợp, ngay cả lập trình viên SQL Server cũng không biết cách khởi động và dừng những dịch vụ có sẵn. Phần lớn họ không biết những gì trong SQL Server liên quan tới dịch vụ. Vì vậy, trang bị kiến thức này thật sự cần thiết để có thể khởi động và dừng các dịch vụ trong SQL Server.

Các dịch vụ cơ bản trong SQL Server

Chúng là những dịch vụ bạn sẽ tìm thấy ở một máy tính có công cụ database SQL Server đã cài, mà không có Analysis Services, Integration Services hoặc Reporting Services.

Dịch vụ

Mô tả

SQL Server (<Instance Name>)

Đây là dịch vụ công cụ database. Nói cách khác, nó là cốt lõi của SQL Server.

SQL Server Agent (<Instance Name>)

Dịch vụ này được dùng làm công cụ lên lịch công việc bởi SQL Server. Nếu dịch vụ này ngừng hoạt động, các nhiệm vụ đã lên lịch như backup hay bảo trì index sẽ không được thực thi.

SQL Server Browser

Dịch vụ này giúp các kết nối client thu thập thông tin cần thiết để kết nối tới các phiên bản SQL Server trên máy chủ hiện tại

SQL Server CEIP Service (<Instance Name>)

Đây là dịch vụ chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng.

SQL Server VSS Writer

Cung cấp giao diện để backup/khôi phục server Microsoft SQL qua cơ sở hạ tầng Windows VSS.

Bạn có thể bắt đầu hoặc tạm ngưng sử dụng các dịch vụ nói trên bằng những cách dưới đây.

Khởi động dịch vụ trong MS SQL Server

Để khởi động bất kì dịch vụ nào trong MS SQL Server, bạn có thể dùng 1 trong 2 cách dưới đây.

Cách 1: Sử dụng Services.msc

Bước 1: Đi tới hộp thoại Run,services.msc và click OK. Màn hình dưới đây sẽ hiện ra.

Tìm dịch vụ trong hộp thoại Run của Windows
Tìm dịch vụ trong hộp thoại Run của Windows

Bước 2: Để khởi động, click chuột phải vào dịch vụ bạn cần và chọn Start. Khi đó dịch vụ sẽ khởi động như trong hình dưới đây.

Đã khởi động dịch vụ được chọn
Đã khởi động dịch vụ được chọn

Cách 2: Dùng SQL Server Configuration Manager

Bước 1: Mở trình quản lý bằng các bước Start > All Programs > MS SQL Server 2012 > Configuration Tools > SQL Server Configuration Manager.

Danh sách dịch vụ hiện ra khi đã mở được trình quản lý
Danh sách dịch vụ hiện ra khi đã mở được trình quản lý

Bước 2: Chọn tên dịch vụ, click chuột phải và chọn Start. Dịch vụ khởi động thành công như hình bên dưới.

Khởi động thành công dịch vụ trong MS SQL Server
Khởi động thành công dịch vụ trong MS SQL Server

Dừng dịch vụ trong MS SQL Server

Để dừng dịch vụ trong MS SQL Server, sử dụng 1 trong 3 cách sau.

Cách 1: Dùng Services.msc

Bước 1: Đi tới hộp thoại Run,services.msc và click OK. như trong Bước 1 - cách 1 khi khởi động dịch vụ.

Bước 2: Để dừng dịch vụ, click chuột phải và chọn Stop. Dịch vụ vừa chọn sẽ được dừng lại như trong hình bên dưới.

Cách 2: Dùng SQL Server Configuration Manager

Bước 1: Mở Configuration Manager bằng các bước như trong bước 2 - cách 2 khi khởi động dịch vụ.

Bước 2: Chọn dịch vụ cần dừng, click chuột phải và chọn Stop. Dịch vụ được chọn sẽ dừng lại.

Cách 3: Dùng SQL Server Management Studio SSMS

Bước 1: Kết nối tới bản cài của SQL Server như trong hình dưới.

Bản TESTINSTANCE của SQL Server
Bản TESTINSTANCE của SQL Server

Bước 2: Click chuột phải vào tên của bản cài và chọn Stop. Màn hình dưới đây sẽ hiện ra.

Hộp thoại khi chọn Stop bản cài SQL Server
Hộp thoại khi chọn Stop bản cài SQL Server

Bước 3: Chọn Yes, màn hình dưới đây sẽ hiện ra.

Xác nhận lại việc dừng dịch vụ
Xác nhận lại việc dừng dịch vụ

Bước 4: Chọn Yes để đồng ý dừng dịch vụ SQL Server Agent. Dịch vụ này sẽ tạm ngừng như trong hình bên dưới.

Trạng thái SQL Server Agent là Disabled
Trạng thái SQL Server Agent là Disabled

Thông tin khác

  • Nếu bạn tạm dừng dịch vụ Database Engine, người dùng đã kết nối có thể tiếp tục làm việc cho đến khi kết nối của họ bị ngắt, nhưng người dùng mới không thể kết nối với Công cụ cơ sở dữ liệu. Sử dụng Pause khi muốn đợi người dùng hoàn thành công việc của họ trước khi bạn dừng dịch vụ, điều này cho phép họ hoàn tất các giao dịch đang diễn ra. Tiếp tục cho phép Công cụ cơ sở dữ liệu chấp nhận lại các kết nối mới. Không thể tạm dừng hoặc tiếp tục dịch vụ SQL Server Agent.
  • Bạn sẽ không có quyền truy cập vào tất cả các tùy chọn có thể có khi sử dụng Trình quản lý cấu hình máy chủ SQL hoặc SSMS, tùy thuộc vào trạng thái của dịch vụ. Ví dụ: nếu dịch vụ đã bắt đầu, Start sẽ không khả dụng.
  • Khi chạy trên một cụm, dịch vụ SQL Server Database Engine được quản lý tốt nhất bằng cách sử dụng Cluster Administrator.

Bài trước: Quản lý cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

Bài tiếp: High Availability trong MS SQL Server

Thứ Năm, 02/11/2023 17:00
4,73 👨 60.957
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server